Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Архив
Постинг
28.01.2013 10:57 - Един ядрен проект трябва да се разглежда с перспектива от 100 години
Автор: chara Категория: Политика   
Прочетен: 7675 Коментари: 30 Гласове:
75


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

казва Ханна Трояновска, зам .министър на икономиката на Полша и специален пълномощник на правителството по въпросите на атомната енергия.image
 


Ханна Трояновска е зам.министър на икономиката на Полша и специален пълномощник на правителството по въпросите на атомната енергия. Тя ръководи разработката и реализацията на полската ядрена програма. Родена е през 1958 г.. Дипломира се на факултета по електроенергетика със специалност атомна енергия при Техническия университет в Прага (Чехия).

 

Интервю на Светла Василева

 
- Госпожо Трояновска, след аварията в Чернобил (1986 г.) и аварията във Фукушима (2011 г.) Полша стартира амбициозен национален ядрен проект. Защо?
- Има най-малко три основни причини, които са в основата на въвеждането на ядрената енергетика в Полша: енергийна сигурност, конкурентноспособност на икономиката и опазване на околната среда. Енергийната сигурност изисква гарантиране доставките на съответните обеми електроенергия на разумни цени и едновременно с това  съответствие на тази електроенергия  на изискванията за защита на околната среда. Според нашите оценки, едно от следствията на икономическия растеж е увеличаване търсенето на електроенергия. Ние очакваме в рамките на следващите 20 години в Полша то да достига до 170 TWh годишно. Това означава, че трябва да се увеличи производството на електроенергия с 38%. (в сравнения с 2008 г.) Заради нашата икономическата сигурност на тези изисквания трябва да отговорим чрез собствени енергийни ресурси. Сегашните ни генериращи мощности за производство на електроенергия остаряват, а както казах  бъдещите енергиини нужди ще нарастват непрекъснато. Това предполага да изградим нови мощности, ползвайки различни технологии - ядрена енергия, технология на чистите въглища, газ, както и възобновяеми енергийни източници.
     Като имаме предвид опита на други страни, в които успешно работят в продължение на много години ядрени централи, можем да кажем, че те са стабилизатор за цените на електроенергията. Независимо от факта, че инвестициите, необходими за изграждане на ядрена централа са много високи, при дългосрочна перспектива от 60 години, цената на произведената от нея енергия (в това число са всички елементи на жизнения  цикъл на централата като изграждане на реакторите, експлоатация , покупка на гориво, извеждане от експлоатация и управление на радиоактивните отпадъци) е най-евтина. 
     Атомните централи имат и друго важно предимство - на практика те нямат никакви вредни емисии парникови газове. В този контекст ние не бива да забравяме,  че в съответствие с международните ангажименти  като се започне от 2020 г., полските електроцентрали ще бъдат задължени да плащат 100% за квотите емисии на CO2. Този ангажимент ще окаже значително влияние върху крайната цена на енергията, генерирана от интензивни източници на емисии.

- Полша сега е енергийно независима. Генерира електричество от собствен ресурс - въглища и вода. Не се ли страхувате, че една ядрена централа ще ви направи зависими (от доставката на ядрено гориво, от преработката на ядрените отпадъци)?
- Според анализа ни над 90% от електроенергията на страната се произвежда чрез изгаряне на въглища. В дългосрочна перспектива, "въглищната монокултура" няма да бъде приета в рамките на политиката на ЕС в областта на климата. Добивът на въглища от все по-дълбоки и по-дълбоки пластове е скъпо, в резултат на което вносните стават  по-евтини от полските. Тъй като разходите за емисиите на CO2  непрекъснато нарастват, можем да заключим, че ядрената енергия се превръща в много атрактивен източник на енергия.
     Полша, както и останалите страни трябва да има диверсифициран енергиен микс. Само такъв енергиен микс може да гарантира, че в бъдеще ще постигнем енергийна независимост и стабилност на цените на енергията. Полша има нужда не само от ядрената енергия, но също така и от тази на чистите въглища, газа (от собствени доставки) и възобновяемите енергийни източници. Всички тези фактори са много важни, защото само диверсифициран и балансиран енергиен микс ще гарантира енергийната ни сигурност.

   - Какви са плановете на Полша за изграждане на ядрени мощности и какви са сроковете?
     - Решението за използване на ядрената енергия в Полша  предвижда изграждане на 6000 мегавата инсталирана мощност в атомни електроцентрали с общо 4-6 енергиини единици (реактори). Това означава  възможност за производство на приблизително 50 TWh електроенергия годишно. Вземайки предвид сегашното ни количество  крайно потребление на електроенергия, което е приблизително 120 TWh годишно, атомната електроцентрала ще покрие голяма част от вътрешното търсене. Както споменах обаче, предвиждаме  търсенето да нарасне до 170 TWh / годишно до 2030 г. От съществено значение е да се подчертае, че производството на такъв обем електроенергия от атомни електроцентрали ще ни позволи да избегнем около 47 млн. тона CO2 всяка година, в сравнение с генерирането на електричество от изкопаеми горива.

     - Вероятно вече имате предварителни разчети колко ще струва изграждането на ядрената централа?
     - Това не е лесно решение, тъй като разходите за строителство са много високи и времето, необходимо за реализацията на този проект е дълго. Разходите за изграждане на една ядрена централа с капацитет от 3000 МW се оценяват на 10 милиарда евро. Ние започваме от нулата, така че първата атомна електроцентрала ще бъде обременена и с допълнителни инвестиции за изграждане на цялата необходима инфраструктура, включително законодателството и институционалната инфраструктура (напр. квалифициран и независим ядрен регулатор). По мое мнение,  това вложение ще се изплати, защото резултатът е електрическа енергия на конкурентни и стабилни цени.
    Агенцията за енергийния пазар провежда изследвания, които показват, че в бъдеще ядрената енергия ще получи по-голямо значение навсякъде по света. Тези изследвания са в съответствие с резултатите от анализи, извършени от международни организации, университети и изследователски центрове от цял свят.
     Един ядрен проект не може да се разглежда от гледна точка на перспектива в рамките на десет или двайсет години, а най-малко на сто, тъй като включва  подготовка, строителство, въвеждане в експлоатация на електроцентралата, 60-те години на работа и извеждане от експлоатация. Всички анализи показват, че заедно с разходите, необходими за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци, както и извеждането от експлоатация на централата, в крайна сметка  тези проекти са  рентабилни.

     - Изгодно ли е икономически строителството на ядрена мощност? За колко време ще се изплати и това няма ли да повиши цената на електричеството?
    - Със сигурност ние не можем да си позволим да не развиваме ядрената енергия. Това е  капиталоемка инвестиция, но нейната икономическа привлекателност идва от цената на продукцията й по време на 60-годишния й живот, от спестеното гориво и от липсата на емисии парникови газове. Тук се  включват също разходите за извеждане от експлоатация и разходите за отработеното гориво и радиоактивните отпадъци.
     Изграждането на ядрена електроцентрала трябва да бъде проект, реализиран в стабилна бизнес среда с ясни регулаторни политики и гарантирана дългосрочна икономическа предвидимост. Инвеститорът от една страна прави значителни разходи, включително и заради ядрената сигурност, а от друга - очаква печалба. Ако има шанс да получи възвръщаемост, той задейства проекта.

    - Ако трябва да избирате между шистовия газ и ядрената енергия, какво ще предпочетете?
     - Ние не бива да възприемаме ядрената енергия като заплаха за другите технологии за производство на електроенергия. Ядрената енергия трябва да бъде един от елементите на системата, наред с въглищата, газа, високоефективната когенерация, вятърната енергия, био-газа и други източници. В сегашната ситуация на етапа, когато газ /петролните компании са направили първите си проучвателни сондажи,  като се вземе предвид  шистовия газ, получен от изследваните ресурси, трябва да признаем, че ние все още не разполагаме с достатъчно познания за определяне структурата на бъдещия ни енергиен баланс. Мислейки рационално смятам, че  трябва да засилим нашите познания за обема на ресурсите.
     В заключение следва да се отбележи, че визията за добив на шистов газ, не само в Полша, но и в други части на Европа, е много обещаваща и далновидна, особено предвид факта, че ние, както и други страни все още сме зависими от газа, доставян с участието на трети страни. Въпреки това, на този етап на развитие, неконвенционалните газови ресурси не трябва да се разглеждат като алтернатива на плана за развитие на ядрените мощности. Според много експерти, ефективното използване на шистовия газ трябва да бъде съсредоточено основно около нуждите на химическата промишленост и отоплението на жилищата.
     Като се има предвид сегашната структура на производството на електроенергия, възрастовата структура на националния електроенергиен сектор, както и целите на енергийната политика както на национално, така и на европейско ниво, по-скоро е препоръчително разработването на енергийни технологии с ниска степен на въздействие върху околната среда.
     И двете ни атомни електроцентрали, ще работят като базови опорни единици, газовите ще се включват по време на пика на потреблението на електроенергия или за да балансират мрежата.

     - Ядрената централа не е единствено съвкупност от постройки, съоръжения и технология. Откъде ще вземете специалисти, които да работят там. Какво правите, за да подготвите такива специалисти?
     - За съжаление, в момента не разполагаме с достатъчно персонал, подготвен да решава пълния обем  задачи в рамките на ядрената енергетика. Ето защо ние предприехме действия в две области. Първата се отнася до създаване и възобновяване на курсове и факултети за ядрени електроцентрали в няколко технически университета. Проведохме много ефективни срещи с ръководствата на висшите училища, в резултат на които технологичните университети във Варшава, Вроцлав и Силезия, както и минно-геоложката академия при университета за наука и технологии в Краков и университета Мария Склодовска-Кюри в Люблин започнаха обучения свързани с ядрената енергетика. На този етап изпълняваме и програма, свързана с обучение на специалисти в университети и институции в страни, които понастоящем експлоатират ядрени електроцентрали. Продължаваме да търсим сътрудничество с подходящи университети в чужбина. Втората област, в която са насочени усилията ни е свързана с обучението на полски специалисти в действащи ядрени електроцентрали и реномирани чуждестранни институции, занимаващи се с ядрена енергия.

     - Как полските граждани приемат проекта на правителството - одобряват ли го или имат резерви. Какво правите, за да ги убедите, че проектът е перспективен?
     - В проучване на общественото мнение, което проведохме преди да стартираме кампанията, нашите респонденти признават, че знаят много малко за ядрената енергия и са наясно с този факт. В същото време ние бяхме изненадани от факта, че хората очакват надеждна информация за ядрената електроцентрала, която да им бъде  предоставена предимно от учени и специалисти в тази именно област. Поляците не вярват на известни личности, актьори или политици що се отнася до ядрената енергия. Ето защо решихме да си сътрудничим с учените, да използваме техния потенциал, опитвайки се да пренесем знанията им в атрактивни и достъпни послания до хората. Днес, след като вече девет месеца тече кампания, наречена "Изучи атома. Нека говорим за енергетиката на Полша" резултатите от научните изследвания показват, че повече от половината от полското население ще гласува в полза на изграждането на атомна електроцентрала в нашата страна.
Гласувай:
761. apostapostoloff - Ако обектът не е
28.01.2013 11:02
построен в земетръсна зона, разбира се. Иначе не се знае, знае ли се... Особено когато тази земетръсна зона от край време е и люлка на тероризма в света...
цитирай
2. mariniki - да... правилно е
28.01.2013 11:07
хората да не вярват на думите и призивите на известни личности
и политиците... трябва да е миродавно единствено мнението
на специалистите... и решението да е тяхно...
цитирай
3. chara - Аз се впечатлих от перспективата, с която се мисли напред!
28.01.2013 11:43
:)
цитирай
4. анонимен - СЛЕД ЕДИН "РЕФЕРЕНДУМ ПО БЪЛГАРСКИ"
28.01.2013 12:31
"Поляците не вярват на известни личности, актьори или политици що се отнася до ядрената енергия. Ето защо решихме да си сътрудничим с учените, да използваме техния потенциал, опитвайки се да пренесем знанията им в атрактивни и достъпни послания до хората."

И ЧАК СЛЕД ТОВА ПОЛЯЦИТЕ ЩЕ ОТИДАТ ДА ГЛАСУВАТ.

За съжаление и ние се научихме вече да не вярваме за нищо и на никого , но не се отучихме сляпо да следваме и изпълняваме напътствията /нещо което 45 години ни беше втълпявано от "безпогрешните" / на "СИМПАТИЧНИТЕ" ни партийни фактори. Всички до един "безпогрешни" и днес, макар и водещи ни в противоположни посоки. А те ни впрягат пред своите каруци и с остен, отзад, ни насочват в "правилната посока". В посоки, за които дори и изявени учени в различните области на техниката и икономиката, за момента нямат категорично становище. Решението на въпроса дали "обичат ядрената енергетика и къде да се развива като ВИСОКА ТЕХНОЛОГИЯ", БЕШЕ ПРЕДОСТАВЕНО ДА "СЕ РЕШИ" на хора, които не знаят дори "от къде идва тока". ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЗАРАДИ НЕЧИИ ИНТЕРЕСИ, ИЛИ ЗАРАДИ ЛИПСА НА ИНТЕРЕСИ У ДРУГИ, ПРЕД КАРУЦАТА БЯХА ВПРЕГНАТИ "КУЦИ МАГАРЕТА", А ПОЛИТИЦИТЕ ПОТРИВАТ РЪЦЕ И ОТЧИТАТ ДО "КЪДЕ Е ПЪЛНА, ИЛИ ПРАЗНА ЧАШАТА". А РЕАЛНО ПОГЛЕДНАТО , ТЯ В МОМЕНТА Е НАПЪЛНО ПРАЗНА.
И ЩЕ БЪДЕ ПРАЗНА, ДОКАТО НЕ СЕ АНАЛИЗИРА И ИЗГОТВИ ЕНЕРГИЙНАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ, ВКЛ. И ЯДРЕНАТА "С ПЕРСПЕКТИВА ОТ 100 ГОДИНИ".
ОТ КОЕТО СЛЕДВА, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИМ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ДА СИ СВЪРШАТ РАБОТАТА, А ПРАВИТЕЛСТВАТА ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ПРОЕКТИТЕ. НИЕ ПЪК ЩЕ ПРАВИМ РЕФЕРЕНДУМИ ПО ПРОЕКТИ И ВЪПРОСИ, КОИТО КАСАЯТ ЕЖЕДНЕВИЕТО НИ И СА ЗАБРАНЕНА ЗОНА ЗА ПОЛИТИЦИТЕ. ТЕ ПРОСТО САМО ЩЕ БЪДАТ ДЛЪЖНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ РЕШЕНИЯТА !
цитирай
5. dedenze - Нормалните държави и мислещи народности имат
28.01.2013 13:09
общи национални цели и приоритети, една от които е ядрената енергетика !
Не е нужно да имаш научни, академични знания, но не бива и да си безумно тъп ! На целия свят е ясно, че т.н. фосилни горива са на изчерпване в близките 40- 50 години, не се възобновяват. Транспорта изцяло ще премине на електричество, включително и личния. Вече има евродиректива за изграждане на зарядни станции. Нуждата от електричество ще нарастне в пъти, ВЕИ са нерентабилни и винаги ще бъдат на дотации, остава ЕДИНСТВЕНАТА алтернатива ЯЕЦ .
Ако анализираме родната действителност с ужас може точно да констатираме, че 23 години ни управляват и "водят" нискоинтелигентни, некомпетентни, некадърни и крадливи партии и личности ! Следователно за какви ядрени и други проекти, цели, може да става дума освен за ликвидация на България !?
цитирай
6. starbuck69 - :)
28.01.2013 13:11
На мен лично, ми направиха впечатление няколко неща:
"Атомните централи имат и друго важно предимство - на практика те нямат никакви вредни емисии парникови газове."

"Всички анализи показват, че заедно с разходите, необходими за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци, както и извеждането от експлоатация на централата, в крайна сметка тези проекти са рентабилни."

"И двете ни атомни електроцентрали, ще работят като базови опорни единици, газовите ще се включват по време на пика на потреблението на електроенергия или за да балансират мрежата."

"Изграждането на ядрена електроцентрала трябва да бъде проект, реализиран в стабилна бизнес среда с ясни регулаторни политики и гарантирана дългосрочна икономическа предвидимост. Инвеститорът от една страна прави значителни разходи, включително и заради ядрената сигурност, а от друга - очаква печалба. Ако има шанс да получи възвръщаемост, той задейства проекта." - Това последното, най-много касае нас, българите....
цитирай
7. mt46 - У нас
28.01.2013 13:16
перспективите са други - населението ни да се стопи и обезбългари двойно след 20-30 години... Имаме доста по-належащи проблеми - обезпаразитяване на мутропаразитите, нова конституция, оцеляване на народа...
цитирай
8. chara - dedenze Жалко, насила ще затрием система и инфраструктура, градена с години!
28.01.2013 13:29
Поляците нямат специалисти, тепърва ще ги създават, а ние нашите ги "убиваме" при това с радост!
:(
цитирай
9. chara - starbuck69 Като правя ретроспекция как протече кампанията у нас и някои днешни
28.01.2013 13:32
изявления на пишман политици ми става ясно, че България трябва да се примири със съдбата на селскостопанска и туристическа страна. Нищо повече от това.
Никаква наука, никакви технологии.
Чужди езици на битово ниво и слугинаж до дупка!

Умните и амбициозните - вън!
Само не знам циганите като станат повече от българите, неграмотните от грамотните, тогава какво следва?..
цитирай
10. stefbelchev - Политизирането на въпроси ПРОТИВОРЕЧИВО ОБВЪРЗАНИ с Физическото, Здравно и Икономическо ОЦЕЛЯВАНЕ е сложна материя за БГ-МАТРЯЛА
28.01.2013 13:44
Наличностите на брой реактори, у нас и в чужбина, ИЗЯСНИ НАПЪЛНО КАРТИНАТА ЗА ВИСОКИЯ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА ЗАПАД С МНОЖЕСТВО РЕАКТОРИ ...СРЕЩУ ЕДВА 2 РЕАКТОРА В НАШАТА БЕДНА-БЕДНА ДЪРЖАВА...
Тоест бедните държави ще си останат такива, ако не развият енергетиката си както е на запад- 16 реактора в Англия, 9 реактора в Германия, 58 реактора във Франция и така нататък. До едва 2 Реактора у нас в БГ...
За мен проблемното се отнася до Матряла-поддържащата квалификация на Кадрите в тази област-дали могат да са различни от всеобщия манталитет и психология на Недисциплинираност, НЕСериозност, БЕЗОтговорност...и други подобни качества, които да осигурят сигурността и дисциплината по време на дежурствата, особено нощем и в празничните дни - във всички нива на обслужване-от портиера до големия шеф?
Бираджиите, Ракиджиите, Винарите-всички те са доказани фактори на принизен българския живот във всичките му измерения на българска и чужда територия! Това е проблем НА ВСЯКО РАБОТНО МЯСТО И ОПАСЕН ПРОБЛЕМ, КОГАТО Е ОБВЪРЗАН СЪС СИГУРНОСТ И ОХРАНА НА ЖИВОТИТЕ. Отдавна съм почувствал УПАДЪЧНАТА МУ СИЛА на българска територия.
Англичаните ни казаха тези дни, че като маса народ ние със 100 евро удовлетворяваме месечно житейското си оцеляване. Чехите ни нарисуваха като клозетна чиния. Французите ни казаха чрез Ширак преди години, че сме мозъчно инфантилни. Съвсем скоро премиерът на България Бойко Борисов се жалваше пред САЩ, че сме калпав материал. Да не забравя и неговия ортак без портфейл, че констатира шибаността на сънародниците му...
Дали на този фон положителната Икономическа калкулация е в разрез с Менталната потентност на персонала, отгоре до доло, за обслужване на опасни производства?!?
Чернобил и Фокушима са светъл пример на човешки трагедии свързани с фактора Поддържащ персонал!
цитирай
11. starbuck69 - :)
28.01.2013 14:05
"Само не знам циганите като станат повече от българите, неграмотните от грамотните, тогава какво следва?.."
Ще работим, за да плащаме на ромското мнозинство изцяло всички сметки за изразходвана ел. енергия, за разходвана вода, ще плащаме сметките им в здравните заведения. За ромите няма да има пречки за животоспасяващи операции, докато за нас ще се налага, да си плащаме, да търсим кръв за роднини, ще чакаме за места в детските градини за децата си, училищата ще се окажат излишни, както и университетите...Постепенно ромите ще ни интернират в пустеещите земи на Странджа, от Саудитска Арабия ще дойдат емисари-спасители, които да информират мургавите братя,че са избраници на исляма, цветните метали ще станат кът, паметниците в парковете ще бъдат претопени, дори фигурите на коне от шаха ще изчезнат.
Държавата ще бъде разделена на зони на влияние между Турция, САЩ и Израел.
Част от старата България, официално ще бъде в турските карти. Българските емигранти ще сформират нов БРЦК за освобождение на страната...
цитирай
12. haralanov - В цял свят левите са против АЕЦ
28.01.2013 14:36
У нас е обрaтно...Коментирай този абсурд!
http://iliaganchev.blog.bg/novini/2013/01/23/neumolimata-borba-na-zelenite-i-socialistite-v-germaniia-sre.1045304
цитирай
13. chara - Минчо, ние сме страна на абсурдите!
28.01.2013 15:00
Абсурдът не подлежи на коментар.
Но ето малко инфо:

По данни на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в момента по света има 437 работещи ядрени реактора. 68 се строят. В Европа работещите атомни реактора са 134 по данни на Асоциацията на европейската ядрена индустрия ФОРАТОМ.
31 страни по света са имали работещи реактори към юли 2012, сочи докладът „The world nuclear industry status report 2012”, изготвен от двама независими експерти. Според него шестте най-големи производители на ток от АЕЦ са Франция, Германия, Япония, Русия, Южна Корея и САЩ. Те генерират 70% от ядрената енергия в света.
80% от атомните централи по света са на възраст над 20 години. Това показа миналата година доклад на МААЕ.
цитирай
14. staler - проблема у нас е политически. бсп, ...
28.01.2013 17:07
проблема у нас е политически.бсп, герб,дпс,сдс и т.н. не са нормални леви или десни партии.те са кланови организации обслужващи собств.си кланови интереси.ако бсп искаха да построят централата а не да пълнят гушите на соц фирми около овчаров и сие,ако б.б.искаше да изпълни проекта а не да пълни гушката на бориславова/покраи зелените квоти/и да изпълнява нареждания от вашингтон,тел авив и истанбул,щяха например да задържат немския инвеститор като нашия държ. дял можеше да се поеме от руснаците ,с клаузи за по нататъшно изкупуване.
цитирай
15. kass - chara
28.01.2013 17:08
100 години??? Ние само за 20 се стопихме с една четвърт... Хубаво би било да се развие икономиката, индустрията... Защо да сме само сервитьори и селскостопански работници? нима не можем да развиваме високи технологии... или освен в ядрената енергетика никъде другаде не се наблюдават такива? Да, хората строят, защото производството им изисква още и още мощности... а ние, къде се намираме в тази схема? Принципно, ако намалим държавните харчове, защо не... но дали?
цитирай
16. chara - kass Поляците ще строят понеже са изчислили, че плащането на квоти емисии
28.01.2013 18:04
парникови газове ще им струва по-скъпо от ядрена енергия. Те са наясно какво се случва с въглищата и енергията, генерирана от тях.

Българските генериращи мощности също не са вечни. Съвсем скоро ще излезе от експлоатация ТЕЦ Бобов дол. След него и други ТЕЦ. Тук обаче никой не го говори това, нито се обсъжда с какво ще бъдат заменени.

Нещото, което ни се внушава: бедни сме, не можем да си позволим.
С тоя манталитет утре и хляб няма да можем да си позволим... Дано не съм права!
цитирай
17. kass - chara
28.01.2013 18:15
Оооо, изобщо не сме бедни. Бедно е населението, но ако погледнем държавните харчове не можем да кажем, че държавата няма пари :)... Там е работата, че нежеланието да се строи Белене не идва от нежеланието да си развиваме ядрената енергетика, а липсата на доверие в тези, които ще взимат решенията за един толкова скъп и грандиозен проект и твоята статия говори именно за това. Хората не биха си поверили семейния бюджет на управниците си, камо ли инвестиция за милиарди. И мисля, че тази предпазливост е съвсем основателна :)...
Поздрави!
цитирай
18. apostapostoloff - Тук коментират изключително прости хора, които не
28.01.2013 18:19
са и чували за проекта "Венера".

НЕ, бъдещето НЕ Е в ядрената енергия! Изходът е друг и ще бъде друг, ама вие, простаците, трябва да се запознаете с проекта "Венера" и тогава може и да ви просветне под калпаците.
цитирай
19. chara - apostapostoloff При положение, че простащината е издигната в ранг на държавна политика и поведение
28.01.2013 18:27
не виждам нищо укоримо в това!
:)

Що се отнася до проекта "Венера", (Юпитер, Уран, Плутон и т.н.) той - проекта, какво е направил, за да стигне до нас простосмъртните, така щото да го разпознаваме?
цитирай
20. tomich - Личното ми мнение...
28.01.2013 18:54
Без да политизирам кардиналния въпрос дали да се развива или не атомната енергетика в БГ, мога да кажа следното:
1.Развитието на атомната енергетика, респ. строителството на нови атомни електроцентрали (АЕЦ) е в пряка зависимост от перспективата за развитие на икономиката.Нещо повече, това е НАЙ-ВАЖНИЯ КРИТЕРИЙ, който определя необходимостта от строителство на нови АЕЦ. От тука следва, че трябва да е налице предварително разработена цялостна прогнозна икономическа стратегия поне за близките 20 - 30 години напред. Питам реторично: Има ли такава стратегия и ако има каква е прогнозната й вероятност да се реализират заложените показтели и параметри? Ако вероятността е под 50%, твърде рисковано е да се строи нова АЕЦ. Статистическите данни за броя на АЕЦ в други страни според мен не може да е приемлив критерий за това да има или да няма нова АЕЦ в Р България. Ние сме малка страна и икономиката, колкото и да е стабилизирана ( в което се съмнявам) не може да се сравнява по сила с икономиките на другите страни от ЕС. Иначе ще важи поговорката - Видяла жабата че подковават вола и тя дигнала крак ...
2. Другите критерии, като например цена на тока, инвестиции, евентуални външни пазари и други, разбира се са важни и следва да се анализират и оценяват, но НЕ СА ОПРЕДЕЛЯЩИ необходимостта от ново строителство. Тука ,струва ми се, трябва да вметна, че ВСИЧКИ критерии е наложително да се ранжират по сила, значение и устойчивост икономиката. Въобще правенето на каквато и да е стратегия е много сложна комплексна задача. За целта се използват специални математически методи и не са посилите само на икономисти или математици, или инженери, а най-малко пък на политици...
Резултатите от проведения вчерашен референдум независимо от политическата им окраска ме карат да мисля, че той беше подготвен и "организиран" не от експерти-специалисти и не въз основа на задълбочени научни проучвания и изследвания, а от лаици въз основа на чисто политически интереси и амбиции...
цитирай
21. hristo27 - 1. " Атомните централи имат и ...
28.01.2013 19:37
1. " Атомните централи имат и друго важно предимство - на практика те нямат никакви вредни емисии парникови газове."

До тук добре, но при евентуална авария, последиците са в милиони пъти по-тежки от авария в други ЕЦ.

...............................................................


2. " Разходите за изграждане на една ядрена централа с капацитет от 3000 МW се оценяват на 10 милиарда евро. "

Как така Другарите оцениха АЕЦ "Белене" на по-малко от 5 милиарда евро???
................................................................

цитирай
22. syrmaepon - До колкото си спомням Германия точно е планирала да закрие всички атомни централи - там зелените са доста силни
28.01.2013 20:13
така че явно не е чак толкова страшно.Полша разви икономиката си или поне не я съсипа.Ако ще строим централа трябва да имаме ясна стратегия и за икономиката,а такава няма и всъщност не това са целите на защитниците на Белене.Аз лично смятам ,че за 60 години и технологиите ще са различни,а напълно е възможно и да бъдат открити други източници на енергия.За мен по смислено е парите да бъдат похарчени а наука в бъдещето.

chara написа:
Абсурдът не подлежи на коментар.
Но ето малко инфо:

По данни на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в момента по света има 437 работещи ядрени реактора. 68 се строят. В Европа работещите атомни реактора са 134 по данни на Асоциацията на европейската ядрена индустрия ФОРАТОМ.
31 страни по света са имали работещи реактори към юли 2012, сочи докладът „The world nuclear industry status report 2012”, изготвен от двама независими експерти. Според него шестте най-големи производители на ток от АЕЦ са Франция, Германия, Япония, Русия, Южна Корея и САЩ. Те генерират 70% от ядрената енергия в света.
80% от атомните централи по света са на възраст над 20 години. Това показа миналата година доклад на МААЕ.

цитирай
23. анонимен - Дни наред събирах матириали и данни за тоя постинг и днес чух такива глупости, че се потресох.
28.01.2013 20:30
Всичко съм сметнал и сдъвкал за лесно възприемане. Само идиоти няма да разберат за какво става въпрос.

http://kushel.blog.bg/drugi/2013/01/01/moiat-pogled-v-elektricheskoto-bydeshte-na-bylgariia.1037240
цитирай
24. barrybarovec - У нас е обрaтно. . . Коментирай този ...
28.01.2013 20:41
haralanov написа:
У нас е обрaтно...Коментирай този абсурд!
http://iliaganchev.blog.bg/novini/2013/01/23/neumolimata-borba-na-zelenite-i-socialistite-v-germaniia-sre.1045304


Още по-абсурдно е, че така наречените "десни" в България подкрепят зелената енергия -- вятърни мелници, слънчеви панели, електрически автомобили. Десните по цял свят традиционно са против енергията от възобновяеми източници по простата причина, че тази електроенергия е много скъпа. И навсякъде се субсидира от държавата.
А развитието на ядрената енергетика навсякъде по света е политизирано. От една страна България е в ЕС, от друга -- иска да строи руска АЕЦ. Подобни проблеми имаха украинците, когато получиха независимост от СССР.
цитирай
25. bigbro - 70 65 67 114 150
28.01.2013 20:50
Това е печалбата на АЕЦ Козлодуй /по год. отчет/ за периода 2008 -2012г. Тя е средно 10% от стойността на произведената енергия.
Белене е със същата мощност и е по-скъпа инвестиция. За да изплатим 1 милиард ще ни трябват минимум 10 години... за 6 - 60, за 10 - 100
Искам АЕЦ, но не искам да го крадат....
цитирай
26. slavimirgenchev1953 - Докато не се отървем от комунистите,
28.01.2013 21:46
ще бъда и против АЕЦ, строен от ссср.
цитирай
27. slavimirgenchev1953 - Защото червените курви
28.01.2013 21:47
ще се скрият зад проекта като света вода ненапита, а трябва първо да си платят за мръсотиите, сторени на България.
цитирай
28. kostadin - Цялата дандания е да се създаде нов ...
28.01.2013 23:15
Цялата дандания е да се създаде нов проект за който да се взимат комисионни А тока ще си струва толкова колкото е цената му спрямо времето когато ще се използва.Е, у нас неминуемо ще бъде по скъпо ,докато сме бананова република.
ВСъшност у нас имаме съвършеният прогнозист.Погледнете клипа в ,който Бойко говори колко полезна работа е свършил вместо него Станишев и си помислете защо още не могат да дадат окончателен резултат от ЦИК-не им е лека работата ,ама така си е като не внимават какво казва нашият герой.
цитирай
29. анонимен - Светле, привет.
29.01.2013 08:53
Може ли един простичък въпрос - колко атомни централи има Гърция и защо, въпреки това, токът там е по-евтин, отколкото у нас?
цитирай
30. yotovava - Има два въпроса, на които не намирам отговор в това интервю:
29.01.2013 09:20
1. Ако Полша ще изгражда нова ядрена мощност, чия изработка ще е реакторът, чия технология ще се възприеме?
2. Тези дни в пространството ми се наби една подробност - че май всяка страна трябва да се грижи да складиране на отработилото ядрено гориво - ако това е така, питам се една страна като България къде може да извърши това складиране - в Темната дупка, Дяволското гърло или... Изобщо наясно ли е някой с това.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: chara
Категория: Политика
Прочетен: 5989935
Постинги: 279
Коментари: 11519
Гласове: 89134
Календар
«  Декември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031