Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Архив
Постинг
05.04.2012 13:29 - МОЖЕМ ДА ПЕЧЕЛИМ ОТ ЧЕРНИЧАРСТВО И БУБАРСТВО ДО 50 МИЛИОНА
Автор: chara Категория: Бизнес   
Прочетен: 33187 Коментари: 32 Гласове:
75


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

Интервю с рицаря на коприната доц. Д-р Паномир Ценов*

Доц. Ценов, нужни ли са ни на нас българите черничарството и бубарството? - Да разбира се. Бубарството е осигурявало векове наред поминък и допълнителни доходи на населението в много райони на страната. До 1990 г. в България се произвеждаха около 2 000 000 кг годишно сурови пашкули, за които домакинствата, които се занимаваха с тази дейност ежегодно получаваха приход от около 24 милиона лева. Ако производството на пашкули бъде възстановено до предишния размер, производителите биха могли да получават годишно около 50 милиона лева, част от които и от европейски и национални субсидии. Това е допълнителна заетост, както и много нови работни места в преработката на пашкулите и коприната. Създаването на черничеви насаждения има и важен екологичен аспект.  

Интересуват ли се хората от бубарство все още? Ако сега, днес граждани искат да се занимават с бубарство, какво трябва да направят? – Много хора се интересуват от бубарство защото виждат в него възможност за получаване на доходи при сравнително ниски инвестиции и за кратък срок от време. Ако желаещите да се занимават с бубарство притежават съществуващи черничеви дървета трябва да имат предвид, че за отглеждането на една кутийка буби са необходими около 50 добре развити високостъблени дървета. Ако дърветата не са изрязвани през предходните години е добре да се изрежат с цел повишаване добива на листна маса. За отглеждането на една кутийка буби е необходима около 20 м2 разгъната площ на стелажи или етажерки. Помещенията за отглеждане на бубите трябва да осигуряват поддържането на оптимална температура от 22є  до 27є  С и достатъчно проветряване. Ако кандидат-бубарите не разполагат с черничеви дървета, първото най-важно нещо е да си създадат черничеви градини. За закупуване на черничеви фиданки биха могли да се обърнат към ОСБЗ-Враца. Що се отнася до изкупуването на пашкулите, желаещите да се занимават с бубарство могат да се свържат с Текстилен Клъстер Коприна. 

Вие сте съавтор на две стратегии: за развитие на земеделието в Северозападния район на България 2007-2013 г и за развитие на бубарството в България 2003 – 2006 г. Случи ли се онова, което бе набелязано в тези документи и ако не, защо според Вас? Стратегиите обхващат цялостно развитието на бубарството и производството на естествена коприна в България. Като подраздели на тези стратегии се явяват развитието на научноизследователската работа, производството на черничев посадъчен материал, бубено семе, пашкули и коприна. По отношение развитието на научноизследователската работа, производството на черничев посадъчен материал и бубено семе до голяма степен залегналото в стратегиите се е случило. Производството на пашкули и коприна не достигна заложените в стратегиите показатели главно поради обективни причини – до съвсем наскоро цената на коприната на международния пазар беше твърде ниска, не се отпусна европейската субсидия за подпомагане на пашкулопроизводителите, нямаше стопански субект, който да изкупува произведените пашкули и др. Същевременно препоръките, дадени в стратегиите, са взети предвид от създаващите се в момента структури за изкупуване и преработка на пашкули в страната. 

 

Какво трябва да направи държавата в лицето на изпълнителната и законодателната власти, за да даде тласък на черничарството и бубарството?Размерът на бубарското производство е в пряка зависимост от изкупните цени на суровите пашкули. При повишаване на цените се увеличава и броя на производителите и обратно. Цената на суровите пашкули обаче се формира от международната цена на суровата коприна, а тя от своя страна зависи изцяло от цените в Китай, като най-голям производител. Цената на суровата коприна в Китай през последните години е много нестабилна, а именно през м. март 2006 г. тя е била 55 щатски долара за 1 кг, през м. юли същата година цената пада рязко до 33 долара/кг, през октомври отново се повишава до 42 долара/кг, след което продължава да пада. През ноември 2008 г. в резултат от световната финансова криза цената на суровата коприна пада до 20 долара/кг, което е най – ниската цена през последните 20 години. След 2008 г. цената отново започва да се повишава, достигайки през 2011 г. нива от около 60 долара за 1 кг. Ясно е, че без целенасочената подкрепа на държавата нито една страна не е в състояние да развива стабилно производство при постоянно „играещи” цени на суровата коприна. Понастоящем бубарството е един от малкото подотрасли на селското стопанство, който не получава национално субсидиране. Над 95 % от черничевите дървета се намират главно по пътищата вътре в селата, поради което за тях не се получава и европейско субсидиране по СЕПП. Необходимо е да бъде нотифицирана от ЕК държавна помощ за производителите на пашкули. Също така трябва страната ни да отстои пред ЕК правото на българските производители на пашкули да получават европейската субсидия в размер на 134 евро за всяка отгледана кутийка буби съгласно Регламент на Съвета на Европа №1544/2006 и Регламент на Европейската комисия № 1744/2006. Необходимо е да бъде извършена корекция в чл. 122, т. 1 на регламент на Съвета 73/2009, и се запише, че като изключение не се включва в единното плащане на площ плащането за сектор „Бубарство”. Би трябвало също така при преговорите за бъдещата ОСП 2014-2020 г. България да отстои позиция за подпомагане на бубарското производство. 

Как оценявате шансовете на България да се върне на пазарите за сурова коприна. Какво е състоянието на тези пазари в момента в ЕС и в глобален мащаб? – Шансовете са добри поради следните по – важни причини:

- България има благоприятни климатични условия и чиста природа. С развитието на бубарството ще се реализира една уникална биологична и екологична дейност, при която почти не се използват пестициди, но даваща като краен резултат високостойностен продукт.

- Наличие на голям брой семейства в селските райони, притежаващи опит в отглеждането на бубите, сгради и инвентар;

         - Наличие на около 1.3 милиона черничеви дървета в страната, които при подходяща подготовка са достатъчни за годишно отхранване на 25 000 кутийки буби и производство на 500 тона пашкули. Това представлява значителен потенциал за бързо възстановяване производството на пашкули и то без влагане на големи инвестиции; 

- Висока безработица в селските райони и възможност за развитие на бубарството и като алтернативна заетост.

 

- Добре развита наука в областта на бубарството, разполагаща с едни от най – богатите в света генетични ресурси на копринената буба и черницата, осигуряващи собствено производство на качествено бубено семе от хибриди с продуктивност, съизмерима с най – високите световни стандарти, високопродуктивни сортове черница, съвременни технологии за отглеждане на черницата и копринената буба и производство на пашкули;

- Като страна членка на Европейския съюз в България има възможности за подпомагане на бубарството както с европейски, така и с национални субсидии. Както и всички произтичащи от европейското членство на България предимства; 

През последните две години цената на суровата коприна на световния пазар рязко се повиши от 25 на 60 щатски долара за 1 килограм. Тенденциите са в близките години цената на естествената коприна да остане сравнително висока. Осигуряването на европейски и национални субсидии за производителите на пашкули би допринесло допълнително за повишаване на производството и конкурентноспособността на крайният продукт. Що се отнася до пазара на изделия от естествена коприна, въпреки че в наши дни в България той е доста свит поради по-ниската покупателна способност на населението, то в страните от Западна Европа коприната е много търсена стока и Европейския съюз като цяло се явява един от най-големите потребители на естествена коприна в света. 

Разкажете за ОСБЗ какви са постиженията Ви и върху какво работи екипа сега? - Опитната станция по бубарство и земеделие /ОСБЗ/ – Враца е създадена през 1896 г. и е единствената в България, тясно специализирана в бубарството и копринарството. ОСБЗ провежда научноизследователска работа във всички по-важни области на бубарството, организира курсове за обучение по бубарство, съхранява най-големия бубарски генофонд в Европейския съюз, включващ 140 сорта черница и 270 породи копринена буба, подготвя програми, стратегии, проекти по всички въпроси на съвременното бубарство. Станцията произвежда висококачествено елитно и хибридно бубено семе, черничеви резници и фиданки от високопродуктивни сортове, черничев чай, изкуствена храна за целогодишно отглеждане на бубите, перфорирана хартия за почистване на постелята и картонени храсти „японски” тип, осигуряващи производството на над 90% пашкули първо качество.

През последните 5 години най – големите научни и научно – приложни постижения на станцията са:

- Създадени са два нови промишлени хибрида копринена буба, признати от ИАСАС и защитени със сертификати от Патентно ведомство;

- За първи път в България са създадени две нови високопродуктивни породи буби, генетично маркирани по пол по цвят на пашкула;

- Разработена е технология за производство на бубено семе, подходящо за целогодишно отглеждане;

- Създадена е оригинална изкуствена храна за отглеждане на буби по всяко време на годината, посредством която се преодолява сезонният характер на бубарството. 

ОСБЗ участва на АГРА 2012. Какви са впечатленията Ви от изложението, какво показахте там. - Новостите с които ОСБЗ – Враца се представи на международното селскостопанско изложение Агра 2012 са следните:

- Нов хибрид копринена пеперуда Л1хИ1 х Л2хН2 и обратната кръстоска: Това е първият създаден в България хибрид, маркиран по пол по цвят на пашкула – женските пашкули са жълти, а мъжките бели. Наред с високата си копринена продуктивност той позволява и значително снижаване на разходите при производството на бубено семе.

- Нов хибрид копринена пеперуда КК х Свила 2 и обратната кръстоска: Хибридът дава с 15 % по-висок добив на коприна и използването му в производството ще доведе до по-висока икономическа ефективност при свилоточенето.

- Нов хибрид копринена пеперуда ВБ1хВр35 х ХБ2хМ2 и обратната кръстоска: Хибридът дава с 25 % по-висока жизненост на бубите при провокационен режим на отглеждане, което позволява разширяване ареала за развитие на бубарството по отношение на сезона и надморската височина, както и спестяване на трудови разходи.

- Изкуствена храна за отглеждане на копринени буби: храната дава възможности за целогодишно отглеждане на буби, независимо от сезона и за производство на висококачествени пашкули.

- Чай от черничеви листа, приемането на който подпомага понижаването на кръвното налягане и кръвната захар.

Вие сте председател на Черноморско – Каспийско – Централноазиатската асоциация по коприната /БАКСА/, били сте консултант към ФАО, участвате в много международни форуми, ангажиран сте и с международно научно списание по бубарство, издавано във Франция. Как оценявате създадените в ОСБ хибриди и сортове черница, сравнени със съществуващите по света. - Създадените в ОСБ – Враца хибриди буби и сортове черница са на нивото на най-добрите световни стандарти от Япония, Ю. Корея и Китай. 

Бил ли сте “изкушен”, при цялата експертиза, която притежавате, да работите извън България? Какво Ви задържа тук? – Не съм бил изкушен, харесвам работата си именно тук, в България. 

Текстилен Клъстър “Коприна” се е заел с амбициозната задача да възроди черничарството, бубарството и производството на естествена коприна. Председателя на клъстъра инж. Мила Димитрова обяви, че ще разчитат на подкрепата на ОСБЗ. Къде са пресечните точки и как виждате съвместната си работа? – ОСБЗ – Враца е в състояние да снабдява ТК Коприна с висококачествено бубено семе. Станцията ще предложи за закупуване на земеделските производители, желаещи да се занимават с бубарство черничеви резници и фиданки от високопродуктивни сортове, както и дребен бубарски инвентар - перфорирана хартия за почистване на постелята и картонени храсти „японски” тип, осигуряващи производството на над 90% пашкули първо качество. Специалистите от станцията ще осигурят консултации по всички въпроси на бубарското производство. ОСБЗ – Враца би могла да организира и курсове за обучение както на персонала на Клъстера, така и със земеделските производители.

 imageimage

* Доц. Д-р Паномир Ценов е 51 годишен, зооинженер, доктор по селскостопански науки, директор на Опитна станция по бубарство и земеделие (ОСБЗ) – Враца. Специализирал по проблемите на бубарството и управление на земеделието в Италия, Южна Корея, Китай, Япония, Тайланд, Украйна. Самостоятелно и в съавторство  публикувал 189 научни труда, от които 59 в чуждестранни научни списания, 9 книги и монографии. Автор на 5 промишлени хибрида буби. От  2005 г.  досега е Председател на Черноморско - Каспийско - Централноазиатската асоциация по коприната  (БАКСА), обединяваща 12 страни. От 2007 г член на редколегията на международното научно списание по бубарство Sericologia, издавано във Франция, а от 2011 г. съветник по науката на Silk Society of India.

 

 

Светла Василева

 Гласувай:
751. hristo27 - Чудесна перспектива. Но сещаш ли ...
05.04.2012 14:13
Чудесна перспектива.
Но сещаш ли се, как така обикновените хорица ще печелят с труда си хилади левове, а на тези "горе", които ще разпределят субсидите, както и на мутрите, ще им е безразлично дали ще се облажат? Лично аз не вярвам това да стане.
цитирай
2. chara - hristo27 Ще видим!
05.04.2012 14:19
Тоя бизнес иска работа и познания, та не вярвам "мутрите" да се втурнат да работят или пък да четат ...
цитирай
3. gocho52 - Да...
05.04.2012 14:29
Не съм мутра, а работяга.
Реших,ще се подготвя, ще ремонтирам имота на село и ...чао,Голям граде!
цитирай
4. ka4ak - Поздрави Светла!:)
05.04.2012 14:30
Хубаво е,когато нещо за което си се борила,започва да дава и резултати!:)))
Проглеждането е трудно,но за това има и будители!!!:)))
цитирай
5. chara - Владо, мисля, че е време да си повярваме и да се измъкнем от внушенията, с които
05.04.2012 14:36
ни заливат ежедневно, че сме лоши, мързеливи, че от нас нищо не зависи, че така е било и ще продължава ... и т.н.

Има хора, които с труда си доказват, че не всичко е загубено, напротив.
Виж визитката на доц. Ценов с когото е интервюто. Тя говори сама за себе си. А трябва да призная, че доста съм спестила от онова, което е направил.
цитирай
6. chara - gocho52 Опитай! Ако ти трябва логистична подкрепа, имам предвид инфо и
05.04.2012 14:37
контакти - обаждай се!
:)
цитирай
7. hristo27 - Тоя бизнес иска работа и познания, ...
05.04.2012 14:41
chara написа:
Тоя бизнес иска работа и познания, та не вярвам "мутрите" да се втурнат да работят или пък да четат ...


Светла, те няма нито да работят, нито да четат. На принципа на "доброволното" застраховане от началото на т.н. демокрация, те ще изкупуват на ниски цени "със съгласието" на производителя и нататък, сещаш се какво следва.
цитирай
8. chara - hristo27 Не могат да изкупуват. То това не са череши! :)
05.04.2012 14:50
Чисто технологично след изкупуване и окачествяване на пашкулите следва сушене и релакс, което изисква лаборатория, сушилни, технолози и т.н., това първо.
Второ. Само оторизирана организация може да дава семена и да изкупува! Това е условието за получаване на субсидиите от ЕС и е записано в европейския регламент. За сега една организация е оторизирана за това.
На този етап, струва ми се, няма как да се "включат" яките момчета.
цитирай
9. boliarkabg - спомням си, че когато бях малка през ...
05.04.2012 15:19
спомням си,че когато бях малка през пролетта някъде от средата на май, но не съм сигурна,може и малко по-късно, майка и съседките отиваха в Селкоопа/това е потребителната кооперация/, купуваха четвърт кутия буби/за толкова имахме дървета/, бубите бяха новоизлюпени и започваха храненето. те си знаеха процедурата,спомням си,че не трябваше да са мокри листата в никакъв случай,защото бубите пожълтяват и умират. За някъде 40 дена бубите завиваха пашкулите. Жените гледаха буби в момент,в който нямаше селска работа. Плащаха им веднага,предават пашкилуте, получават парите. Добро заплащане беше, не мога да преведа парите към днешна дата,но си спомням,че майка купуваше неща,които иначе не би си позволила да купи.
цитирай
10. chara - boliarkabg Това казва и доц. Ценов в интервюто - бубарството е било цяла
05.04.2012 15:28
индустрия и същевременно източник на допълнителни доходи, при това съвсем не лоши.
цитирай
11. kundalini - Примамливо звучи за човек, който търси алтернативно работно място:)
05.04.2012 17:25
Ама като гледам и не е лесно, тези буби.....малко страшничко изглежда.
Пък и за неимотна гражданка като мен, ще е в пъти по-трудно. Казваше ми татко/Бог да го прости/ "Вземи си момче от село", аз не, та не:) - сега нека ми е - ни момче, ни село:)))))

Ще разпространявам информацията сред хора, които имат земя и се чудят какво да я правят.
Наистина полезна информация!


цитирай
12. gocho52 - . chara - gocho52 Опитай! Ако ти трябва логистична подкрепа, имам предвид инфо и
05.04.2012 18:21
Да...
Благодаря!
Първо ремонт...и интернет.
цитирай
13. yotovava - Лошото е, че българинът леееееко го отучиха от труда,
05.04.2012 18:41
а иначе - да, възможно е, стига да се хване и да рестане да се оправдава с каквото му попадне.

Поздрав, Светла

Валя
цитирай
14. landing - Бре, върна ме в детството!
05.04.2012 20:20
Помагах на дядо, пренасях листата. Помня една пристройка в двора, вътре опънати нещо като рафтове на стелажи, на три реда и там тези буби копринени. Чудех се тогава как такава красива коприна се прави от тези крайно гнусни за мен твари :)) И сега ми изтръпват корените на косата от шума, който издаваха като шават (ядат?) Обаче дядо ме беше нахъсал здраво, че ще ми купи ръчен часовник и всъщност май това са ми били първите уроци на труд. Не съм ходила на училище още. Черниците още си растат около двора на къщата и само отварят работа на майка ми да мете около тях, добре би било да им се намери приложение :)
цитирай
15. liliyanaandreeva - Загубили сме си хати-шерифа от т...
05.04.2012 21:11
Загубили сме си хати-шерифа от турския султан дето нарежда да отглеждаме буби! Съсипаха съзнателно "Свилоза" и сега наново ли ще садим черници и завод?
цитирай
16. liliyanaandreeva - Можем да печелим и от захарна тръ...
05.04.2012 21:12
Можем да печелим и от захарна тръстика - ром, захар и превъзходна хартия! Поне няма да сечем гората за книги, тетрадки и опаковки.
цитирай
17. bigbro - Поздрави за постинга Светла!
05.04.2012 21:17
Хората имат нужда от конкретна и подробна информация. Тогава всеки ще избере полезното за него. Жалко е че професори, доктори, доценти нямат аудиторията на силиконки, златки и други .атки.
цитирай
18. bojo12345 - Светле,кой ще обработва произведените пашкули?
05.04.2012 21:35
Производствените мощности за точене на копривата къде ще са- в България или в
чужбина? .Гъсеницата (ларва на пеперуда) ,завила се в пашкула, бързо се превръща
в пеперуда и пробива обвивката!Преработката ,тази втора част кой ще я организира?
Преработвателните цехове са също голяма инвестиция!
цитирай
19. chara - landing Ще им се намери приложение, разбира се!
05.04.2012 21:39
На черниците!
цитирай
20. chara - liliyanaandreeva Да, наново!
05.04.2012 21:40
:)
цитирай
21. chara - bigbro Прав си! От златки, калинки и силикон, хора като доцента с когото е интервюто
05.04.2012 21:46
не могат да стигнат до медиите. А май и медиите не стигат до тях.
Уви!
Жалко е понеже от натрупаната експертиза се ползват чужденците, а ние ...
ние гледаме омаяно екрана на ТВ, откъдето ни обясняват, че мястото ни е в кочината, че сме прости и че ако не ни харесва ситуацията, да си търсим друга държава!
цитирай
22. chara - bojo12345 Виж предишния постинг, там съм разказала подробно!
05.04.2012 21:46
:)
цитирай
23. chara - yotovava Абе мене ако питаш, по-добре коприна, отколкото тютюн.
05.04.2012 21:49
Работят си хората и държавата даже дава национални доплащания, но аз не съм съгласна примерно да са за нещо, което провокира зависимост.
цитирай
24. injir - Черницата вирее в полето и в по-н...
05.04.2012 22:18
Черницата вирее в полето и в по-ниските планински части. Там трябва да се развива бубарството. В планинските райони трудно ще замени традиционния тютюн.
цитирай
25. bojo12345 - Светле, кажи в кой град в момента има предприятие....
06.04.2012 05:00
което да обработва пашкулите,такива каквито имашепреди години в Свиленград,Харманли ,Хасково и Провдив ,където се точише нишката и се произвеждаше коприненшият конец?
цитирай
26. chara - injir Исторически погледнато през 1422 г султански ферман задължава жителите на
06.04.2012 08:13
Хасково и Свиленград да плащат данък под формата на копринени пашкули (не с тютюн!). Сега има създадени високоустойчиви хибридни сортове, при това нискостеблени, които са подходящи за всякакви климатични условия. Въпросът е в политиката на държавата и в това какви култури толерира чрез отпускането на субсидии и национални доплащания.
цитирай
27. chara - bojo12345 През м. октомври 2011 г е направена първа копка на такова предприятие
06.04.2012 08:16
в гр. Бяла Слатина.
Паралелно с изграждането на черничеви градини ще върви и процес на изграждане на пунктове за изкупуване и сушене на пашкулите. Конкретните населени места, в които ще има такива предприятия погледни в предишната статия.
Поглеждайте и страницата на ТК Коприна.
цитирай
28. liliyanaandreeva - А защо световната общественост ...
06.04.2012 09:48
А защо световната общественост системно разорява българите и балканските народи с войни, революции, въстания, атентати, изкуствени кризи и катастрофи???...След това ни ограбва златното покритие на валутата, държавния резерв и складираните ресурси, промишлеността и ни забранява да имаме войска дори за неизбежна самоотбрана, което превръща българския лъв в овца, а орелът в проскубана гарга!!!...И пак отново да градим! Защо да градим след като ще ни съсипят точно тогава когато ще започнем да печелим? Така стана с "Табсо" с "Балкан" с "Тексим"!!!...
цитирай
29. vostroto - Радвам се да прочета нещо положи...
06.04.2012 13:26
Радвам се да прочета нещо положително тук! Поздравявам те от сърце, Chara!:)
Спомни ми за летните кънки, които си купих, когато бях 9 годишен:) Парите изкарах (за 50 ст. на ден работех:)) в бубарско предприятие, което вече не съществува.
цитирай
30. zabunova - Преди години в гимназията към края ...
06.04.2012 20:11
Преди години в гимназията към края на годината гледахме буби - редувахме се да берем листи и ги хранехме - във физкултурния салон бяха наредени на няколко нива...После с тези пари ремонтирахме салона...Почти всяко семейство се занимаваше с бубарство, помагайки си финансово. Идеята не е неприложима, струва ми се.
цитирай
31. apostapostoloff - От много неща могат да се печелят
08.04.2012 18:34
сериозни пари, ама инжИнер Балкански е свикнал да му дават!
цитирай
32. mileidi46 - Моят скромен подарък за теб мила..
13.04.2012 14:44
http://sl.glitter-graphics.net/pub/3271/3271185uf7jp47j9p.gif
Светли празнични дни ти пожелавам от сърце...
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: chara
Категория: Политика
Прочетен: 5921831
Постинги: 279
Коментари: 11519
Гласове: 89133
Календар
«  Октомври, 2022  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31