Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Архив
Постинг
28.06.2012 08:17 - ИНОВАЦИИТЕ – ПОРЕДНАТА ПОЛИТИЧЕСКА “ДЪВКА”
Автор: chara Категория: Политика   
Прочетен: 20108 Коментари: 47 Гласове:
79


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

   След възторженото рязане на ленти на спортни съоръжения и участъци от магистрали, в суматохата между енергиини проекти, смяна на министри, щастливи кокошки, телевизионни битки с престъпността и корупцията, спорни задгранични воаяжи и местене на държавни агенции извън столицата, под знака на  превърналите се във фонов шум  заклинания за бюджетна дисциплина и фискална стабилност,  управляващите стигнаха до темата за иновациите и високите технологии. Вероятно подсетени от европейските партньори, предвид безпрецедентното ни технологично откъсване, ерозия на компетентността  и трайно заеманата от страната позиция на аутсайдер по конкурентноспособност и иновативност на икономиката.

     “Трябва да се опитаме на направим НЕЩО (курсив мой) и в сферата на иновациите, в новите технологии”, казва премиерът Б. Борисов (18.11.2011 г). И доколкото в управленската програма на ПП ГЕРБ (01.06.2009 г) термини като “иновации” се споменават едва пет пъти, “икономика на знанието” три пъти, а  “високи технологии” само веднъж, то поривът в тази посока вероятно ще е по-скоро вербален, креслив и повърхностен. Понеже иновациите като синтез на култура, знание и технологии са като английска ливада. Искат продължаващи  грижи и устойчиво внимание. Десетилетия наред. Последните две от нашето съвремие са пример за това колко поразяваща е стихията на разрушението и некомпетентността, липсата визия и смелост, превърнали нас българите от нация космическа и техническа,  в евтини пазачи, мазачи и чистачи, обслужващ персонал за молове и cаll-центрове.  

     Съсредоточени в оцеляването забравихме, че през 80-те години на ХХ век разходите за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) в държавата достигат 2.5% от БВП, дял сравним с развитите страни. Индустрията ни генерира 50% от БВП. Към 1990 г България има 31 704 научни работници, експортна листа с 250 патента на изобретения и технологии, някои от които, продавани многократно зад граница, донесли над 100 млн.долара. Изминалите 20 години заличават всичко това. Делът на индустрията в БВП е редуциран до 18%. Ангажираните с наука са 18 230 (2010 г), броят заявки за регистриране на патент от България  в европейския патентен офис е 1.22  патента на 1 млн.души при 115.8 средно за ЕС (2009 г), сумите заделяни от бюджета за НИРД са около 0.5% от БВП (при средно 2% за ЕС), а износът на високотехнологични продукти е едва 3% (при средно 16% за ЕС).

     През 1995 г организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) излиза със становище: нациите, които разполагат с повече познания, са по-конкурентноспособни. Българският политически елит подминава този анализ или просто не знае за него. Вероятно и това е една от причините страната да няма  заявени средства  по оперативна програма “Наука” (R& D innovation) за разлика от останалите новоприсъединени държави, които могат да ползват 18.426 млрд. евро от европейските фондове за периода 2007-2013 г.     

     България единствена сред новите членки на съюза си позволява и “лукса” да остане без ясна визия и политически консенсус за приоритетите в икономиката. Макар правителствата многократно да декларират амбиции за ориентиране към иновации, стимулиране на наукоемки производства  и високо технологични сфери, тези намерения остават в аналите на обещателното политическо говорене.  Законопроектът  за високите технологии така и не е приет през 2001 г от 38-то  Народно събрание. Нито в последствие.  През 2002 г (Шеста рамкова програма) България заявява пет  тематични програми: геномика, информационно общество, нанотехнологии и нови материали, българското общество – част от Европа и космически изследвания, в които ще съсредоточи енергията на изследователите. През 2006 г иновациите са определени като национален приоритет, а фокусните научни области вече са  комуникации и високи технологии, енергетика, туризъм, селско и горско стопанство и транспорт. На ниво реална политика обаче случването е друго. Подкрепата е насочена към ниско и средно технологични сектори и най-ниско квалифицираните слоеве на работната сила. До 2004 г държавата поощрява покупката на недвижими имоти, строителство на офис центрове, молове и голф игрища. Закономерно инвестициите (български и чужди) се съсредоточават в тези сектори, както и в сферата на финансовите услуги и търговията. Водени от краткосрочен спекулативен интерес, те не допринасят за повишаване  на уменията и технологичния капацитет. Иновативни наукоемки технологии, които да подпомогнат конкурентноспособността на страната не се развиват. Напротив. Унищожени са всички развойни звена и институти-комуникатори между бизнеса и науката. След 1-ви август 2007 г  приоритетни стават инвестициите в преработвателната промишленост, услугите, ВЕИ и информационните технологии. Отново на думи. Защото  реалността е различна от красивите възторжени слова, произнасяни от високи трибуни и от “гримираните” рапорти, пращани на администрацията в Брюксел.  Създадените два държавни фонда като инструменти за канализиране и селектиране на научните изследвания към министерство на образованието – Национален фонд научни изследвания (НФНИ) и стимулиране на иновациите към министерство на икономиката – Национален иновационен фонд (НИФ), са компрометирани още в началото. Дори само заради факта, че фонд “Тютюн” разполага със суми, превишаващи в пъти средствата по двата – за наука и иновации,  взети заедно. Вместо приоритетно във високи технологии, държавата, чрез системата за национални доплащания, инвестира в примитивно производство на тютюн - култура, която не е част от агрополитиката на ЕС, чиято употреба води до зависимост и трайно увреждане на човешкото здраве. Така през 2010 г срещу 116 млн. лева изплатени за отглеждане на тютюн, за научни изследвания (НИФ) са отделени 4 млн. лева, а за иновации (НФНИ) 45 млн. лева, през 2011 г тютюна е премиран със 70 млн. лева срещу 5 млн. лева за наука и 36 млн. лева за иновации. Тази година тютюнопроизводителите получиха поредните 73 млн. лева, а в момента управляващите готвят искане до Брюксел да бъде разрешено на държавата (за последно и по изключение) и през 2013 г да реализира подобно подпомагане.   

     Разминаването между декларирани намерения и реални действия на правителствата се обективира в експортната кошница на България, която не показва напредък за периода 1990 – 2008 г. Ниската степен на усъвършенстване е аргументирана с пренебрежимо малкия дял високо технологични продукти. Докладът за глобалната конкурентноспособност (2010 – 2011 г) потвърждава  констатациите. По степен на усвояване на технологиите България заема 127-о (от 139), а по използване на най-модерни технологии – 100-о място, като изостава в продуктовата структура от най-развитите страни в ЕС с 40-50 години. Промишленото ни производство днес е доминирано от облекла,  химикали, суровини и първично обработени материали, чийто добив и преработка са ниско технологични и силно зависими от наличието на евтина работна ръка. В дългосрочен план тези производства не могат да се превърнат в двигател на растеж. Още по-малко на устойчив такъв.

     На фона на катастрофалните резултати правителството на ГЕРБ залага амбициозна национална цел:  до 2020 г финансирането на научно-изследователската и развойна дейност да достигне 1.5% от БВП (при заложени 3% средно за страните от ЕС), а България да се превърне в умерен новатор. Бившият министър на икономиката Т. Трайков  отива още по-далеч,  очертавайки на Седмия национален иновационен форум (17.05.2011 г)  задачата пред страната да стане лидер в иновациите през следващите десет години в секторите на електрониката и електротехниката, транспортното оборудване и машиностроенето, химическата и хранително-вкусовата промишленост, логистиката и аутсорсинга, информационните технологии, здравеопазването, фармацевтиката, чистите технологии и биотехнологиите. В същото време приоритетите на Стратегията за развитие на науката до 2020 г са в други рамки и включват енергия, енергийна ефективност и транспорт, развитие на зелени екотехнологии, биотехнологии и екологично чисти храни, нови материали, културно-историческо наследство, фундаментални изследвания.

     Възможен ли е подобен “скок” или отново сме свидетели на поредното добре написано домашно за пред Брюксел и на речи-индулгенции, оправдаващи години нищоправене. Кой ще го осъществи, след като малките и средни предприятия са заети с оцеляването си и нямат средства за НИРД. Огласените  преди дни данни за образователното ниво на работодателите - 80%  средно и по-ниско, са допълнителен щрих песимизъм в картината на реалността. За да се случи осезаема промяна ще е необходима високообразована работна сила (профил на същата към момента: 12.4% с основно и по-ниско образование, 60.5% със средно, 27.1% с висше) с непрекъснато повишаваща се квалификация (едва 1.3% от българите реализират учене през целия живот), която има нагласа за самостоятелна творческа дейност с акцент в природонаучните и  инженерните дисциплини. Акредитираните български висши училища обаче предпочитат да обучават специалисти по “Администрация и управление” (19 ВУЗ-а), “Икономика”, ИКТ (16 ВУЗ-а), “Общо инженерство” (14 ВУЗ-а), “Комуникационна и компютърна техника”, “Туризъм” (13 ВУЗ-а), пред “Математика” и “Биотехнологии” (6 ВУЗ-а), “Химични науки” и “Биологични науки” (5 ВУЗ-а), “Физика и физични науки”, “Хранителни технологии”, “Материали и материалознание”  (4 ВУЗ-а), “Химични технологии” (3 ВУЗ-а).  

     Министър С. Игнатов на заседание на МС на 9 май 2012 г заявява, че е увеличен приема на студенти по приоритетни за обществото области: природни науки,  математика, информатика, педагогически науки, здравеопазване и спорт. Мониторинг  на планирания прием по бакалавърски програми за 2010 г, 2011 г и 2012 г обаче не показва съществени различия. В специалност “Химични технологии” университетите в Русе и Бургас имат утвърдени едни и същи бройки, които в София дори са намалени (от 315 на 295). Приемът в  “Биотехнологии”, “Материалознание”, “Хранителни технологии” тази година е същия като през 2011 г, което показва, че държавата не прави реални стъпки към промяна на политиката си по отношение на човешките ресурси. Хартиените стратегии и нормативни документи, създадени под натиск на ЕС, без разбиране и осъзнаване на необходимостта им, са единствено имитация на активност, чийто бумеранг се връща под формата на непреодолимо технологично откъсване, бедност и качество на живот, далеч от стандартите на европейския континент.

     В момента тече обсъждане на законопроекта на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за иновациите, който, според заявките, дадени в чл. 1 и чл. 2 на същия, има претенция да осигури съгласуване на политиките, активизира  връзките в триъгълника на знанието и да стане стимул за иновативния процес. Механизмите за реално подпомагане на компаниите като данъчни, митнически, регулаторни, финансови и социални облекчения обаче,  както се разбира от чл. 5 ал.2,  ще бъдат предмет на други “специални” закони. Иновационната стратегия на Р България, която ще дефинира националните приоритети  е оставена за следващите управляващи и ще бъде приета до края на 2014 г. За пореден път сме свидетели на демонстрация на добри намерения,  имитация на загриженост и правителствен ПР. Като онзи с бутиковите иновативни фирми, които стават за реклама пред Европа, но не ни правят конкурентноспособни, така както и спортна зала “Арена”, не ни превръща в спортна нация.    

     Всъщност големият въпрос, който е наложително да спрем да замитаме под килима, да се правим, че не съществува и да чакаме някой някъде другаде да му даде отговор вместо нас, е каква икономика искаме  и в този контекст ще работим ли за реиндустриализация на държавата. Докато го подминаваме, ще продължаваме да сме свидетели на диаметрално противоположни изявления като тези на премиера Б. Борисов и президента Р. Плевнелиев. Първият припозна селското стопанство и туризма като приоритети на България и заяви (по неволя), че трябва да направи НЕЩО в сферата на иновациите. Вторият  лансира идеи за “индустрии с висока добавена стойност, които да разцъфнат на територията на страната” (по време на Националния съвет за наука и образование 29.05.2012 г).

     Без  консенсус по икономическите приоритети, говоренето на тема иновации е като впрягане на каруцата пред коня или просто поредната “дъвка”, чиито балончета политиците с наслада  надуват за радост на българската публика и еврочиновниците в Брюксел.

 

 

Светла Василева

 
Гласувай:
801. yotovava - Проблемът не е толкова в средствата или намеренията,
28.06.2012 08:24
в края на 80-те години в България бяха създадени толкова иновативни "съвместни" дружества, които цицаха и изнасяха държавни средства, че не е истина.
Лично аз съм присъствала на сума подписвания на съвместни договори, че и отразявала част от тях, а после като исках да продължа репортажите, нещата се замъгляваха и един Бог знаеше имаше ли, или не някаква дейност. :)
Въпросът има и друг аспект - кой от силните на международния пазар ще допусне страна като България да развива нови технологи, да има иновации и патенти.
цитирай
2. chara - yotovava А то ако чакаме да ни поканят или да ни освободят място, няма да стане!
28.06.2012 08:32
:)
цитирай
3. stoineff - ".. е каква икономика искаме.. "
28.06.2012 08:38
Каквато и да искаме с тоя министърпредседател и с "Министерство на икономиката, енергетиката и туризма" (само името на министерство звучи несериозно да не говорим за министъра му), не 18% - те процента ще намалеят.. а от там за "иновации" поне още 20 години не може и дума да става..
цитирай
4. chara - stoineff А той премиера си каза - туризъм и селско стопанство - толкова можем!
28.06.2012 08:45
Ама няма вечни премиери!
:)
цитирай
5. andrei - Светле,прекалено много искаш от прости "управленци",по-скоро откровени
28.06.2012 09:24
мутри и крадци,за които понятието ИНОВАЦИИ не означава нищо,освен ако зад него и в него,има какво да се открадне...Просто казано това е кауза пердута за тъпите мутри и милиционерчета.За да те разберат,ще трябва да се преродят,образоват,възпитат и култивират до състояние да могат да мислят...Както и каквото да пишеш-сама разбираш,че отсреща трябва да има и кой да чуе и асимилира за какво иде реч.
цитирай
6. анонимен - ---
28.06.2012 10:06
ИНОВАЦИИТЕ – ПОРЕДНАТА ПОЛИТИЧЕСКА “ДЪВКА” - и диверсификациите!
цитирай
7. chara - andrei Говоря си аз отдавна за вагона непрочетени книги, ама какво да се прави!
28.06.2012 10:07
Управляват ни хора на една книга! Уви!
Homo unius libri ...
С всичко произтичащо от горното!
цитирай
8. chara - до 6. анонимен Да! Иновация, диверсификация, глобализация ...
28.06.2012 10:09
Преживяхме ревалоризация, приватизация.
А тия преди нас колективизация, индустриализация, интензификация ...
Леле ...
цитирай
9. анонимен - Имам рационализации преди години,
28.06.2012 11:55
сега само идеи... Дори няма смисъл да си мисля, че някой би финансирал проекти, ако не си от кръжока на любителите на дъФки ;)) Хубав ден, chara ;)
цитирай
10. chara - gogi6666 ДъФката стана национален спорт!
28.06.2012 12:09
Ужас!
цитирай
11. анонимен - Пак ли дъвки
28.06.2012 12:27
Майната му на миналото, напиши как виждаш бъдещето за да има какво да се коментира А ТАКА ПАК ДЪВКИ С БАЛОНЧЕТА???Весел ден.
цитирай
12. ivanna4ev - Благородни усилия полагаш в пос...
28.06.2012 12:30
Благородни усилия полагаш в последно време по осветляване на това,що е то държава и държавно управление.Не че съвременните ни държавници и прехластнатите по тях нямат нужда,но защо ли ми се струва,че е безсмислено :)
цитирай
13. dedenze - Добра тема и анализ, всичко идва от грешно избраният политически модел, некъдърност и безхаберие.!.
28.06.2012 12:53
В десетки постове съм го описал, последната песен на Президента уж технократ е описана тук:
http://dedenze.blog.bg/politika/2012/06/02/tehnologichen-centyr.962402
№1 от коментарите силно греши, не е имала достатъчно информация( не се даваше такава по редица причини) Т.н. съвместни дружества носеха злато и пазари на НРБ, някои от тях незнайно как приватизирани, работят и до днес, но парите влизат в конкретни лични сметки. Само недвижимата им собственост по света е за милиарди долари !!! Като пример мога да посоча недвижимата собственост на БГА "Балкан" в 35 държави - офиси , земя, сграден фонд, които тъпото управление на Иван Костов, продаде за 150000 долара !?
Народа има една цинична поговорка " Да беше +++ да им го вкараш, а то акъл !?"
Тук има няколко фундаментални грешки:
- Туризма с всичките му капанчета ще спаси икономиката- не няма, ярък пример е Гърция !
- Ликвидацията на печалившите държавни производства и собственост и предоставянето им в ръцете на частни лица, ще ни направи търсени и конкурентни - не няма, защото богати и кадърни, местни българи, способни да инвестират в модерни технологии и производства няма и нямаше, ако някой се престраши попада в мелачката на кредити и лихви. Повечето се ограничиха с разграбване и продажба на безценица( в НРБ милионерите се брояха на пръсти основно в шоу бизнеса) Така бе унищожена парфюмерийната, козметичната, фармацевтичната и пр... силно печеливши промишлености, не бе създадено нищо ново !
- Ликвидацията на ведомствените, самоиздържащи се институти в които работеха реално знаешите и можещи хора, които бяха връзката между наука и производство, принуди цветът на нацията да напусне България. Огромна и престъпна грешка, обяснена със приватизация и реституция на сграден фонд!? Тези хора издържани, подготвени и обучени с държавни, български средства сега работят успешно за други икономики. Останалите тук по някакви причини са безработни, защото няма реална и развиваща се индустрия.
Така мога да пиша ....
цитирай
14. dedenze - Не стигна мястото, извинявам се но темата е повече от важна !
28.06.2012 13:23
Докъто по тошовски твърдим, че държавата е лош стопанин и по американски блеем, че частната инициатива и собственост е светая светих, а там в САЩ върви национализация за трилиони долари, 60-70 % от българите ще бъдат под прага на бедността !( в малка Финландия 60% от промишлеността е държавна !?)
Докъто по бойковски чакаме науката и БАН набутани в ъгъла, да носят преки парични печалби, представяйки си, че депутатското кюфте, ще се пече с лазери подарени от ЕС, ще бъдем като Бай Ганьо в банята.
Докъто псевдодемократичните ни управници не правят разлика между ютия и компютър, инвестират оскъдните, държавни средства в магистрали, спортни съоръжения и обекти за удоволствия, ходят развлачено, неглежирано "американски" облечени и дъвчат вносни дъвки с които правят балончета( даже и представа нямат как се произвежда и от какво тази дъвка), ще вървим само по един ясен път - ликвидация на България и хората !
Докъто имаме над 500 партии за 7 милионна държава, издържани и финансирани от държавния бюджет. Заплатите, привилегиите на депутати и управници са по- големи и от най- успешния, почтен бизнес, ще бъде все така!
Надали комунизма е виновен, някои си живееят успешно цял живот в него, а се правят на сини , жълти , пембени, зелени и пр....
Дано сме живи, защото здрави не сме !
цитирай
15. gocho52 - Нещоправене, ленторязане, октопрангосване,ритнитопкане...
28.06.2012 13:53
Колко е хубав,Господи!!!...
Иконообразният...
цитирай
16. chara - до анонимен 11. Че кой тук говори за минало?!! И Борисов и Плевнелиев са си
28.06.2012 14:12
живо настояще.
Що се отнася до бъдещето, перушиненият човек ни обеща към 2020 има-няма да ги стигнем европейците!
Според два икономически екипа, правили анализ на стратегията на догонването такова нещо може да се случи оптимистично след 40-50 години, песимистично (а може би - реалистично) след 100 и при едно условие: че Европата се поспре да ни почака.
цитирай
17. chara - ivanna4ev Те "държавниците" блогове не четат.
28.06.2012 14:15
Пиша си аз, за да не си мислят, че сме риби-копърки и каквото и да кажат - им вярваме.
Не!
Ако и още хора прочетат - добре. Ще са наясно в какъв ПР-бурканен свят живеем.
цитирай
18. chara - dedenze Знам, че отрасловите институти, първи са ликвидирани.
28.06.2012 14:21
Знам също, че с наливане на пари в тютюнопроизводство и в 500 човека "елитни" спортисти - растеж няма как да се постигне. Конкурентноспособност - също.
Миналата година за тютюни - 70 млн лв, за елитен спорт - 32 млн лева
Тази година тютюни - 73 млн лева, елитен спорт - 26 млн лева.

От друга страна учени хора трудно се управляват, още по-трудно манипулират. Затова, тях - в ъгъла. Който не му харесва - Терминала е отворен.

Така се разсъждава с перспектива ден за ден, най-много до края на мандата.
цитирай
19. chara - gocho52 Както казват старите хора: "Наше лошо няма"! Та и ти така ...
28.06.2012 14:22
Въх!
:)))
цитирай
20. анонимен - от11
28.06.2012 14:46
Не говоря за това кой какво е писал за него/бъдещето/ а за това как да се постигне растеж на БВП примерно 10%+ и кой трябва да бъдат водещти отрасли.Какви политически промени да бъдат направени,кой отрасли да бъдат държавни и т. н.ПРИМЕРНО:Отпадане на парламента като върховна власт ЗАЩО???Замяната му с референдум решенията му да бъдат задължителни а не препоръчителни и т. н.
цитирай
21. apostapostoloff - Иновации, ама
28.06.2012 15:58
трябват и творчески инвенции.

А сега сериозно: и Борисов, и Плевнелиев са парясници, т. е. разтурени хора, които за нищо не стават. Това ПОВЕЛЯВА БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИЯ!
цитирай
22. tihatavoda - chara
28.06.2012 16:23
Хайде да погледнем на нещата малко по-отзад . За какво говореше Командирът- Премиер И.Костов преди да си поплаче в коридорите на НДК ? За нещо като ХАЙ-ТЕК или нещо подобно , което ще създаде 250 000 работни места .....,но Царо и Пъдаро отвяха щуротиите му за вечни времена . Каво означава иновация ? Не е ли това да строиш скоростна железница , защото така правят в Китай ?/ Това се случва отвъд океана , не у нас . / И не ви ли приличат всичките тези учЕни разговори на перестроечното самозадоволяване от 1985-1989 ?...Що се отнася до статистиката , много е ценна сама по себе си , но не е аргумент ...Това ,че ГЕРБ били възприели , едва ли не , " иновативно " туризма и селското стопанство за приоритети , по-скоро ми се вижда да е леко слънчево примъгляване на сянка . За тези приоритети се бълбука и от татовците , и от лукановците , и от техните врагове ,вече 22+ години . И си строят хотели и хотелища , за сметка на всички и всичко .
цитирай
23. kostadin - Може да се разберем и така: Горби ни ...
28.06.2012 16:41
Може да се разберем и така:
Горби ни прецака и трябва да се съгласим ,че комунизма е крив макарон без изход ... Ами ние просто никога няма да излезем вече от него .Считам ,че в момента имаме правителства -времени изпълняващи ролята на ликвидаторите в предприятията.Хората ясно трябва да разберат само едно виновни са комунистите и ще бъдат виновни до края на света ....на капитала
цитирай
24. chara - tihatavoda Оня законопроект за високите технологии, който не е приет от 38-то НС
28.06.2012 17:05
е на правителството на Костов.

ГЕРБ-ерите си строят ама то скоро площ няма да остане и ще почнем да събаряме.
И всичко е ден за ден.
Обаче така продължавайки ще си останем в задния двор на Европата. Че и на Света.
цитирай
25. chara - kostadin След комунистите, ще дойде ред на капиталистите да са виновни.
28.06.2012 17:07
:)
А тия дето пускат бюлетините срещу едно кебапче - те са самата невинност.
цитирай
26. chavdar01 - ПЪРВО ТРЯБВА ДА СЕ АРЕСТУВА БОЙКО БОРИСОВ,ГЛАВАТАРЯ НА БАНДАТА ГЕРБ-СИК!
28.06.2012 18:49
ПОСЛЕ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ МИН.ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ТЕХНИТЕ МИНИСТРИ.
ДА СЕ НАПРАВИ ЕДИН МИНИСТЕРСКИ ЗАТВОР,КЪДЕТО ДА БЪДАТ ВЪДВОРЕНИ И СЛЕД ТОВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМА НЕЩО СЪВСЕМ НОВО И НАИСТИНА ДЕМОКРАТИЧНО!!!!
НО ЗАСЕГА ТОВА Е УТОПИЯ!
ГАРГАНТРЮА И ПАНТАГРЮЕЛ!
ИДВА РЕД НА ФУШЕ-ПО ЦВАЙК!
цитирай
27. chavdar01 - ОТНОСНО ГЛАСУВАНЕТО:
28.06.2012 18:54
ХОРА КОИТО НЯМАТ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ГЛАСУВАТ!
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЧЕ ТЕ НЯМАТ ПРАВО ДА КАРАТ ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ,Т.Е.ДА БЪДАТ ВОДАЧИ НА АВТОМОБИЛ И ДА ОТГОВАРЯТ ЗА ЖИВОТА ДОРИ НА ЕДИН ЧОВЕК!?
Е....ПИТАМ:НА КАКВО ОСНОВАНИЕ МОГАТ ДА ОПРЕДЕЛЯТ ЖИВОТА НА ПОВЕЧЕ ХОРА? А ??????
цитирай
28. kostadin - :) А тия дето пускат бюлетините ...
28.06.2012 19:14
chara написа:
:)
А тия дето пускат бюлетините срещу едно кебапче - те са самата невинност.

Мисля ,че разгарянето на приказките за купуването на гласове е удобна димна завеса зад която се крият истинските механизми за погазване на демократичните принципи и народовластието,заменяйки го с представителна демокрация за която през 89 година избягваха за разговарят господарите на света.
Сега в момента режима на Бойко не зависи от гласоподавателите ,а от това кой и защо го подържа от вънка
цитирай
29. dentaler - :(
28.06.2012 19:20
Много дъвки станаха.
цитирай
30. kostadin - ХОРА КОИТО НЯМАТ ОСНОВНО ОБРАЗО...
28.06.2012 19:20
chavdar01 написа:
ХОРА КОИТО НЯМАТ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ГЛАСУВАТ!
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЧЕ ТЕ НЯМАТ ПРАВО ДА КАРАТ ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ,Т.Е.ДА БЪДАТ ВОДАЧИ НА АВТОМОБИЛ И ДА ОТГОВАРЯТ ЗА ЖИВОТА ДОРИ НА ЕДИН ЧОВЕК!?
Е....ПИТАМ:НА КАКВО ОСНОВАНИЕ МОГАТ ДА ОПРЕДЕЛЯТ ЖИВОТА НА ПОВЕЧЕ ХОРА? А ??????


Нима шефьорската книжка е документ за право да управляваш !?!?хора.
Днес ще сложиш ценза, като причина за отпадане на гласоподавателите утре ще сложиш ценз за имотно състояние -няма нужда нашите производителни сили и без това са върнати на нивото на феодализма.После ще се радваш на това, което си посял, докато пороя те завлече в небитието, като народ.
цитирай
31. chavdar01 - ДО kostadin
28.06.2012 20:25
"Нима шефьорската книжка е документ за право да управляваш !?!?хора."

КОЦЕ,РАЗБИРА СЕ! ТИ УПРАВЛЯВАШ КОЛА В КОЯТО ПОСОКАТА ЗАВИСИ САМО ОТ ТЕБЕ-ШОФЬОРА.АКО НЕ ЗНАЕШ КАК ДА КАРАШ УБИВАШ ХОРАТА В КОЛАТА,А И ТЕЗИ С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАШ!
САМО ЧЕ АКО НЕ "ЗНАЕШ"(ИЛИ ПРЕДПОЧИТАШ КЕБАПЧЕТА ПРЕД ИСТИНАТА)КОГО ИЗБИРАШ КАТАСТРОФИРАШ ЦЕЛИЯТ НАРОД!
НАДЯВАМ СЕ ДА МЕ РАЗБЕРЕШ ПРАВИЛНО.
И НАКРАЯ:КОЙТО ИСКА ДА ГЛАСУВА,ДА УЧИ! ПОНЕ ДО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.
КОЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
цитирай
32. bigbro - Привет!
28.06.2012 21:52
На кой му трябва умен електорат?! К'ви иновации, к,ви инталиелгенти....
Министър-председател, който се хвали, че строи магистрали е за съжаление, държавата му за оплакване
цитирай
33. planinitenabulgaria - Освен за написаното по темата:
29.06.2012 00:00
Поздрави за логичната мисъл и за красивия български език!
Коста
цитирай
34. osi4kata - Светле,
29.06.2012 04:01
чета статиите ти и все повече се убеждавам, че България е народила много умни хора, които по някаква неведома причина стоят в мазната сянка на серсемите, които статистически погледнато са много малко на брой, но са винаги "в кадър" :).

Поздрав!
цитирай
35. vencivaleri1951 - Привет Светла!
29.06.2012 08:45
...Хасанчо ве връща в къщи разплакан
-Защо плачеш-го пита татко му
-Ами Иванчо ми каза, че сме неуки и прости. От българите неграмотните били 5%, а у нас само 5% били грамотните. Истина ли е това и какво да му отговоря утре в училище.
-Истина е сине за съжаление-въздъхнал бащата, но ти му кажи обаче, че и в Турция и в България управляват 5те процента...

Това е виц от 80те години. За съжаление ние вече имаме и огромен процент неграмотно население и прогресивнозатриващ се дял на бълг етнос. За какви иновации говориш жено:)? Не произвеждаме, не раждаме...мдяка година намалямаме с около 40хиляди души. Структурно имаме необратимо разместване между етносите. Тази година за пръв път имаме родени повече циганчета от българчета. Клед 14, 15 години тези циганета ще почнат да раждат и когато българските им връстницисе накумят да имат дете, те ще са родили поне 3. Това е паплач неграмотна, мързелива и брутална в оцеляването си. Този цигански терор който днес се случва в селата днес ще се пренесе и в градовете. Сега българи и турци издържаме около 15% циганско население. Самослед 20 години най вероятно ще трябва да издържаме 40% и нагоре. Просто не истина това което ни се случва, а ти за иновационна политика говориш? Кой, с кого , с какво и защо да я прави?
цитирай
36. kostadin - "Нима шефьорската книжка е ...
29.06.2012 10:59
chavdar01 написа:
"Нима шефьорската книжка е документ за право да управляваш !?!?хора."

КОЦЕ,РАЗБИРА СЕ! ТИ УПРАВЛЯВАШ КОЛА В КОЯТО ПОСОКАТА ЗАВИСИ САМО ОТ ТЕБЕ-ШОФЬОРА.АКО НЕ ЗНАЕШ КАК ДА КАРАШ УБИВАШ ХОРАТА В КОЛАТА,А И ТЕЗИ С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАШ!
САМО ЧЕ АКО НЕ "ЗНАЕШ"(ИЛИ ПРЕДПОЧИТАШ КЕБАПЧЕТА ПРЕД ИСТИНАТА)КОГО ИЗБИРАШ КАТАСТРОФИРАШ ЦЕЛИЯТ НАРОД!
НАДЯВАМ СЕ ДА МЕ РАЗБЕРЕШ ПРАВИЛНО.
И НАКРАЯ:КОЙТО ИСКА ДА ГЛАСУВА,ДА УЧИ! ПОНЕ ДО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.
КОЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

В древна Гърция са го измислили по - добре от тебе -Робите не гласуват!
А днес е много лесно да си робЛесно е даже ти да си свободен ,а децата и внуцитети да стават автоматически роби .
Ако сметнеш тези с купените гласове колко са и видиш колко много не гласуват ,защото просто няма за кого ,ще ти стане ясна цялата парлама на нашата псевдодемокрация.
А ако се оплакваш от размножилите се турци и цигани -значи понапъни се и имай поне колкото тях деца.Но не го правим ,нали.
Не съм се прелъцнал от любов към сърбите ,но виж демогравският взрив как ги изхвърли от люлката на тяхната нация Така е било и в дрвността -преселниците живеещи около Атина взели властта и въвели демокрацията (Само за свободните граждани)
Разговорите за никаква или всякаква демокрация няма да ни спасят от подобен сценарии.
В бъдеще тези които наистина ще учат са децата на богатите -значи кажи си го ако искаш да гласуваш стани богат!
цитирай
37. chavdar01 - ДО kostadin
29.06.2012 13:00
АНАЛОГИЯТА ТИ ИЗОБЩО НЕ Е ПРАВИЛНА!
НО ЯВНО НЯМА СМИСЪЛ ТАЗИ ПОЛЕМИКА.
НЕ МЕ РАЗБИРАШ,ИЛИ НЕ ИСКАШ ДА МЕ РАЗБЕРЕШ.

СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ДОСТЪПНО И БЕЗПЛАТНО В БЪЛГАРИЯ!!!!!!!

ЗА БОГАТСТВА ИЗОБЩО НЕ ГОВОРЯ,А ЗА НЯКАКВА МИНИМАЛНА КУЛТУРА И ЦЕНЗ,КОЯТО ДАВА ТОВА МИНИМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ!!!!!
цитирай
38. chara - vencivaleri1951 По данни на Съвета на Европа най-много роми на глава от населението
29.06.2012 13:21
живеят в България - 10%, Словакия - 9%, Румъния - 8% и Унгария - 7%.
Знам, че т.нар. "интеграция" на ромите е само на хартия. Представям си какво ще се случи след по-малко от десет години.
Знам също, че управляващите са заровили глави в ... магистралите и чакат проблемите да се решат от самосебе си, ама няма да стане.

Въпреки мизерията, песимизма, бедността, несправедливостта и прочие минорни акорди, аз твърдя, че имаме брилянтни умове, които, за съжаление, с леката ръка на престъпна безотговорност подаряваме на света или прогонваме. Заради комфорта на стотина нискочели арогантни престъпници, които не искат и не могат да видят по-далеч от собствения си нос, интерес или каквото там.


цитирай
39. chara - osi4kata "Серсемите" са по-кресливи и по-умеят да си служат с лактите и наколенките!
29.06.2012 13:25
:)
цитирай
40. tihatavoda - chara- "Обаче така продължавайки ще си останем в задния двор на Европата. Че и на Света.
29.06.2012 13:50
Самата истина .Да оставим за момент РБ . Какво даде на света Европа за последните 20 години ? Мадоф и Глобалното затопляне ... Вече непродаваема стока . Азия в буквалния смисъл дърпа килимчето на Запада , така както съседите ни издърпаха чипровските и котленските килими изпод краката ни . Е , ние сред бившите Империи сме си заден двор от зачатието . Да станем по-добре от гърците за втори път , не ми се вярва ,пък и България , вече не е на кръстопът . За жалост , ние дори не знаем на кой свят сме . И от там трябва да се започне . Страхотен труд......Успех.
цитирай
41. tihatavoda - chara- "Обаче така продължавайки ще си останем в задния двор на Европата. Че и на Света.
29.06.2012 13:51
Самата истина .Да оставим за момент РБ . Какво даде на света Европа за последните 20 години ? Мадоф и Глобалното затопляне ... Вече непродаваема стока . Азия в буквалния смисъл дърпа килимчето на Запада , така както съседите ни издърпаха чипровските и котленските килими изпод краката ни . Е , ние сред бившите Империи сме си заден двор от зачатието . Да станем по-добре от гърците за втори път , не ми се вярва ,пък и България , вече не е на кръстопът . За жалост , ние дори не знаем на кой свят сме . И от там трябва да се започне . Страхотен труд......Успех.
цитирай
42. vencivaleri1951 - Привет Светла!
29.06.2012 14:25
Няма никакво съмнение , че сме умен етнос. Усетила си го в съпоставка с други землячества в университета. Имаме и двама световни шампиони по шах, а за такава малка нация това е сериозен атестат. Тоест...имаш школа. За къжаление борците надвиха шахматистите, както и адавокатите математици, физици , инжинери...:( За борчетата и адвокатите има хляб-едните "борят" другите скубят...и техният купон тече. Не си прави илюзия Светла ...ние като държава сме обречени. Ти си обичан и посещавън блогър момиче, но сред като те прочетев, похвалим отивамеотновода си правимнашенските си далаверки и мърсотийки. Ще ти дам един пример от минало време. Бях разпределен в една строителна органицазия където работих няколко години. Едно от поделенията имаше джоин-венчър с ЛИПХЕР. Съдружието се дължеше единствено на таланта на ръководителя ме-доц Казаков, който беше зарязалкатедравъв ВИАС за да внедри свои неща. Беше подобрил и една технология на ЛИП и те за да не плащат, а и за да го използват направиха съдружие. Правеха се силози, хранилища и прооче с матал с пластмасово покритие. Тоест издържаха хранилищата киселинни товари. Наприме плодови сокове, нектари и прооче. Една от мшините които покриваха пласмасата върху метала стоеше в гаража на предприятието. Като противовес имаше детайл от около 50 кг -стоманен. Еден ден терманците които работеха с нея изпищяха, че някой срезал противовеса. Машина строеща над милион марки/това си беше цифра тогава/ Намериха отрязания детайл в двора на един от шофьорите . И ной го пригодил като баланс на някакво приспособление за правене на компоти...Представи си...харесал си нещо човекът, домъкнал електрожен, и го срязал. Видяли са го най малко сто човека. Никой не го е спрял. От срам доц Казаков вдигна захар цяла седмица не можа да я свали. Между впрочем същия доцент спечели търг/но от френска фирма/ и направи 80-83 г осоло 1300км магистрала в Нигерия/около 600км през джунглата/ Виадутите по хемус са проектирани от негов екип в носещата част. Ние каним всякаква паплач да ни строи пътища. Ти мила приятелко за иновации си говориш. Вярваш ли, че половината от парламента знаят точно значевието на думат. Я слезни от "Росинанат" и яхни нещо което друга тръпка ще ти донесе:) С много симпатия: Венци
цитирай
43. chara - tihatavoda "За жалост , ние дори не знаем на кой свят сме . И от там трябва да се започне"
29.06.2012 14:48
Съгласна съм.
Да се започне, ама то започването изисква усилие, интелектуално ...
Друго си е гоненето на топка или пустословното бърборене пред камера !
цитирай
44. chara - Венци, това с Либхер ми хареса. Нашенци!!!, да ме прощава Чудомир и жалко,
29.06.2012 14:52
че не е между нас да разкаже всичко това по неговия начин!
:)
цитирай
45. hronology - Твоите постинги
03.07.2012 17:31
винаги са на ниво. Поздравления!
цитирай
46. tsbotev - Специални поздрави!
04.07.2012 11:08
Продължавайте, chara! Сега може да сме малко и трудно да ни разбират, но все някога някой ще се сети, че няма просперирала държава от селско стопанство и туризъм. Дори и Гърция. По-лошото е, че единици са онези мениджъри, които имат смелостта да въведат основните принципи на иновативното предприятие в своята фирма. Всички те са привърженици на командно-административната система и не могат да си представят как така някой наемен работник ще има право да каже какво мисли. Нищо, че може би той е гениален и може да увеличи печалбата на фирмата многократно.
цитирай
47. kostadin - "Нима шефьорската книжка е ...
18.07.2012 12:13
chavdar01 написа:
"Нима шефьорската книжка е документ за право да управляваш !?!?хора."

КОЦЕ,РАЗБИРА СЕ! ТИ УПРАВЛЯВАШ КОЛА В КОЯТО ПОСОКАТА ЗАВИСИ САМО ОТ ТЕБЕ-ШОФЬОРА.АКО НЕ ЗНАЕШ КАК ДА КАРАШ УБИВАШ ХОРАТА В КОЛАТА,А И ТЕЗИ С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАШ!
САМО ЧЕ АКО НЕ "ЗНАЕШ"(ИЛИ ПРЕДПОЧИТАШ КЕБАПЧЕТА ПРЕД ИСТИНАТА)КОГО ИЗБИРАШ КАТАСТРОФИРАШ ЦЕЛИЯТ НАРОД!
НАДЯВАМ СЕ ДА МЕ РАЗБЕРЕШ ПРАВИЛНО.
И НАКРАЯ:КОЙТО ИСКА ДА ГЛАСУВА,ДА УЧИ! ПОНЕ ДО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.
КОЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Не изпадай до равнището на политиците ни ,че народа ни е прост.Образованието няма пряка връзка с разбирането на света, който ни заобикаля.То отразява желанието на управляващите да ни внушат угодни за тях норми на поведение.Виж ,сега децата ще учат и за бат ти Боко.
Образованието е сринато ,но отношението на циганите към него е принудително Не вярвам ,че като родители те не искат децата им да знаят повече и да живеят по -добре.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: chara
Категория: Политика
Прочетен: 6075764
Постинги: 279
Коментари: 11519
Гласове: 89134
Календар
«  Февруари, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728