Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Архив
Постинг
17.05.2010 08:46 - ТЪРГОВИЯТА С ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ – МИСИЯ НЕВЪЗМОЖНА ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БОЙКО БОРИСОВ
Автор: chara Категория: Политика   
Прочетен: 19229 Коментари: 59 Гласове:
62

Последна промяна: 17.05.2010 08:48

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
     Половин милиард лева, включени в правителствените разчети с антикризисни мерки, от атрактивна и достижима възможност, тези дни се превърнаха в обидна илюзия.      Половин милиард лева бе очакваният приход в бюджета от продажбата на квоти емисии парникови газове, която няма как да стане факт. Поне до края на годината.   ХРОНИКА НА ЕДНА ПРЕДИЗВЕСТЕНА СМЪРТ      Главните виновни за провалената мисия с търговията на българските квоти парникови газове са МОСВ и … един скандален доклад. Участието на България в международната търговия с емисии бе стопирано от липсата на законова рамка. В средата на март МОСВ подготви промени в закона за околната среда и водите, които едва преди дни минаха на първо четене в парламента. След месец, вероятно, правителството ще има законни основания за стартиране на сделки, но няма да има право да ги осъществява, заради решение на Секретариата на Конвенцията по климата към ООН, с което се отнема легитимността на националната ни система за инвентаризация на парникови газове.      Основание за тази крайна рестриктивна и обидна за България мярка, са годишният национален доклад, представен на 13 април 2009 г, последващото мониторингово посещение на експерти на Секретариата на Конвенцията в София между 28 септември и 3 октомври 2009 г, информациите, представени  от МОСВ на 16 ноември 2009 и 16 февруари 2010, както и срещата на 10 май 2010 г  в Бон.   СКАНДАЛНИТЕ “ТАЙНИ” НА ДОКЛАДА      Ежегодно Секретариата на Конвенцията по климата при ООН, който е правоприлагащ орган на Протокола от Киото, прави одит на легитимността на националната ни система за инвентаризация на парникови газове. Казано по друг начин – обект на проверка са изчисленията на емисиите и съответствието им на установените добри международни практики, наличието на системи за контрол на качеството, както и на системи гарантиращи достоверност, точност, валидност и прозрачност.      Направените изводи и препоръки в доклада (оригинала на този линк:unfccc.int/files/.../cc-2010-1-1_bulgaria_eb_arr_of_bulgaria_2009.pdf) на експерти от Секретариата на Конвенцията по климата са фокусирани в следното: 1.       Направените изчисления на емисии не са изпълнени в съответствие с Ръководството за национална инвентаризация на парникови газове, прието от Международния панел по климатични промени (IPCC) и Ръководството за прилагане на добри практики и менижмънт при национална инвентаризация на парникови газове. 2.       В годишния си доклад за 2009 г България съобщава, че НЯМА промени в националната система за инвентаризация на парникови газове, сравнено с предходния период. По време на мониторинговата си визита в София обаче, одитния екип открива детайли в регистрите на администратора на системата, които са променени и за които не е бил уведомен. 3.       България не регистрира напредък по препоръките, отправяни от експерти на Секретариата на Конвенцията по климата, в  периода 2007 – 2009 г. 4.       Действащата национална система за инвентаризация на парникови газове не може да действа синхронизирано и не осигурява пълнота, съдържателност, точност, достоверност, прозрачност и сравнимост на данните. 5.       НСИ, Държавна агенция по горите и Министерство на земеделието и храните не могат да съдействат на ИАОС в избора на методи за изчисляване на емисионните фактори, да осъществяват контрол за качеството на процедурите и изчисленията. 6.       Необходима е институционална обвързаност и повишаване на техническата компетентност на специалистите, ангажирани с инвентаризацията на емисиите, за да се постигне съответствие с изискванията на добрите практики. 7.       Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е единствената институция, имаща отговорност, делегирана от МОСВ, за националната инвентаризация и изготвяне на докладите. Един експерт от ИАОС изготвя годишните отчети. Контролът за качеството е минимален. 8.       Екипа на ИАОС е ограничен от липса на технически експертизи по отношение на предоставяните данни, селекцията на методи за изчисляване, емисионни фактори и процеси и архивиране. Специалистите, имащи знания да работят със системата за инвентаризация на емисиите и изготвящи докладите, са ограничен брой. 9.       Прилагането на системи за контрол и гаранции за качеството (QA/QCqualityassurance/ qualitycontrol), свързано с привличане на експерти и организации в националната система, не е прогресирало достатъчно. 10. Препоръчително е по-прецизно и детайлизирано да се описват методологията, данните, емисионните фактори, изчисленията, включвани в отчетите. 11. България не е готова да приложи новите процедури за изчисляване на емисиите за минали периоди (1988-2005), т.к. използваните тогава методи не са прозрачни. 12. Не всички категории, емитиращи парникови газове, са обхванати в отчетите. 13. Не е приложена необходимата методика за изчисляване на емисиите в категории: индустриални процеси, земеделие и отпадъци. 14. Методиката, приложена за пресмятане на емисиите в категория “индустриални процеси” е непозната за ИАОС. В доклада са посочени емисии от производство на тухли и асфалт (като национално специфични категории), но без да са дадени конкретни стойности. Препоръчително е използването на международна научна литература за изчисляването им и докладване в следващия отчет. Относно емисиите при производство на N2O , ИАОС не знае и не може да съобщи нито типа на предприятието, нито технологията, по която се произвежда N2O. 15. В сектор Ененгретика не са докладвани емисии от СО2 и СН4 при изгаряне на твърдо гориво, СО2 и NO2 при изследвания  и изгаряне на петрол и природен газ. Установено е прилагане на ръчно вписване на данни и копи/пействане на процедури по изчисляване на емисии за енергийния сектор, което крие рискове от грешки и смесване на процедурите.      В отговор на запитвания, отправени към България от мониторинговия екип, МОСВ е предоставило следната информация, неразделна част от доклада.      1. Във връзка с повишаване техническата компетентност на експертите, менажирането и архивирането на данните, както и прецизиране на методиката за изчисленията, в процес на подготовка са четири проекта.      а/ “Изработване на методика за изчисляване на емисиите отделяни при земеползването”.      б/ “Преизчисляване на съществуващи данни от инвентаризация на емисии парникови газове от базовата година за всички последващи периоди в съответствие с новата методика”      в/ “Изработване на софтуер за автоматично изчисляване на национална инвентаризация”      г/ “Изчисляване на F-газове”      Планирани са серия от работни семинари през периода от м. 12.2009 до м. 05.2010 г, покриващи всички сектори, подлежащи на отчет с експерти от Държавната агенция по околна среда на Австрия.      Мониторинговия екип обръща внимание, че семинарите, обсъждащи емисии при “индустриални процеси” и “отпадъци” са анотирани за провеждане “АКО ИМА ПАРИ”, а тези за сектори “енергетика” и “аграрен” са планирани за февруари/март 2010 и април/май 2010        2. На 16. ноември 2009 г България е уведомила одитния екип, че проектите, посочени в т.1  са одобрени, като а/ и б/ са стартирани, а в/ и г/ са в процедура по обявяване на търгове.      3. На 16 февруари 2010 г България е докладвала, че е подписано споразумение между МОСВ и НСИ за предоставяне на данни, както и че е пред финализиране същото между МОСВ и МЗХ. Назначени са допълнително експерти в ИАОС. Три от проектите – б/, в/ и г/ няма да са завършили през 2010, което означава, че няма да бъдат приложени в годишния доклад за 2010 г.      4.  Вземайки предвид предоставената информация, одитния екип прави извода, че няма да е налице сериозен административен капацитет, за да се направи годишния доклад за 2010 г (срок до 15 април) в съответствие с изискванията за първия отчетен период, според чл. 7 параграф 1 на Протокола от Киото.   МИСИЯТА НЕВЪЗМОЖНА      Най-често срещаните изводи в доклада на експертите от Секретариата на Конвенцията по климата са свързани с “липса на капацитет”, “липса на системи за контрол и гаранции за качеството” (QA/QCqualityassurance/ qualitycontrol), както и липса на пълнота, прозрачност, достоверност, точност и сравнимост на данните.      Макар министър Караджова да демонстрира оптимизъм, заявявайки, че България ще бъде върната още този ноември в търговията с емисии парникови газове, това едва ли ще е така лесно. Предприетите от МОСВ стъпки за компенсиране на пропуските, няма да повлияят на тазгодишния ни отчет, който отново няма да е изготвен в съответствие с изискванията. Така че, вероятно, появата на страната ни на международните пазари за емисии, ще се отложи за следващата година и то при условие, че бъде възстановена легитимността на националната ни система за инвентаризация на парникови газове.      Когато ГЕРБ атакува властта, на върха на копието бе закачена фразата «ДА ДОКАЖЕМ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ МОЖЕ». Към днешна дата правителството доказа обратното.         Гласувай:
631. анонимен - Светла, за тази търговия
17.05.2010 10:17
се говори отдавна. След като почтни нищо не е било на направено до момента, трудно може да се приведе в ред всичко. Очевидно предишните управления са били безхаберни и са предпочитали да няма ред, та ако им се отвори парашутът, да могат да мамят, както само те си знаят.
цитирай
2. nicodima - Честно да си призная, не следя така отблизо работата на МС...
17.05.2010 10:21
С изключение на МЗ. Но съм поразена от фактите, които ясно показват колко неща не са свършени. Ако навсякъде така се изнасяха факти, за цялостната работа на МС, мисля че нямаше да ни обвиняват и да казват : " Ама вие къде бяхте когато..." : )))Имам чувството, че страната ни се движи по инерция...
цитирай
3. chara - Слави, тази търговия се разбира от твърде малко хора.
17.05.2010 10:26
Онези, които нещо разбират, по стар нашенски обичай ,са извън държавните структури.
Резултата е виден с просто око!
цитирай
4. chara - nicodima Много сме смешни в опитите си да прикриваме или изкривяваме
17.05.2010 10:31
информацията и като ни "хванат" вж. т. 2 на доклада ...
Истината е, че за създаване и поддържане на системата за инвинтаризация са необходими години работа, създаване на процедури, методики, обучение на специалисти и съхраняването им, а не както обикновено става - при смяна на правителството - смяна на повечето екипи.
Идват новите "варвари" и докато разберат къде са попаднали и какво да правят, шамарите започват да "плющят".
Само дето накрая, сметката за всички експерименти, пак я плащаме ние.
цитирай
5. nikolaydelchev - "ДА ДОКАЖЕМ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ М...
17.05.2010 10:56
"ДА ДОКАЖЕМ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ МОЖЕ"

Но, какво....?
цитирай
6. chara - nikolaydelchev Добър въпрос!!!
17.05.2010 10:58
:)
цитирай
7. lado - Никога не съм имал визията, че ББ е ...
17.05.2010 10:59
Никога не съм имал визията,че ББ е нещо извън БСП - той си е поредната димка за притъпяване на негативизма към нея, за замитане на следите, за разводняване на вината - той си тяхна рожба и проект. Е ,може да му е хрумнало ,че е велик, но той ще е следващият обиден на народа си след Костов. Поздрави!
цитирай
8. chara - lado Борисов трябва внимателно да си избира играчите в отбора, че селекцията
17.05.2010 11:02
сякаш не е конвертируема!
:)
цитирай
9. lado - Имам осезателно подозрение, че ...
17.05.2010 11:08
Имам осезателно подозрение, че екипа са или съучастници в конспирацията, или този ги е потиснал с излишъка си от хормони и мачисткото си излъчване ( евфемизъм за мутренско)
цитирай
10. chara - lado Аз имам по-страшни предположения, ама ... да видим!
17.05.2010 12:00
Да къде ще се докараме този път!
:)
цитирай
11. tomich - Нужни са кадърни и стабилни специалисти
17.05.2010 12:27
Както проличава, проблемите са "на възраст" и за да се решат, вече е необходимо много време. Очевидно е, че едновременното им решаване няма как да стане, но едновремената работа по тях е задължителна.Според мен два са главните проблеми:1) нестабилни конюктурни информационни връзки и разкоординиран, хаотичен обмен на информация между институциите въобще, и 2)липса на професионализъм, граничеща често до некадърност и невежество в действията и дейността на специалисти и институции. Ясно е, че това са дългосрочни за решаване проблеми, найвече втория.
Още преди 1-2 години, ако не ме лъже паметта, когато се опредляха квотите на парниковите газове, нашите експерти в МЕИ и екологичното министество допуснаха огромна грешка като изчислиха и предоставиха на Европа квоти за България, които се оказаха впоследствие силно занижена база за сравнение именно поради липса на компетентност и перспективен поглед. Сега по всичко личи, че шамарите, както казваш, още години ще "плющат"на лицето на България. Всичко опира до организация и кадърни специалисти. Това общ проблем на ГЕРБ и
Правителството, за съжаление. Колкото по-бързо бъде рещен, толкова по-малко шамари ще понасяме.
цитирай
12. haralanov - При положение,че все пак сме в криза...
17.05.2010 12:38
При положение,че живеем в условия на Криза,пропуснатите половин милиард лева за Държавния бюджет не са никак малко.Спомням си как преди месеци,когато се обговаряше,как да бъде запълнена дупката в хазната,лично Дянков спомена за тези средства от емисии парникови газове!Предполагам,че сега усилията на правителството ще се насочат някъде другаде,за да могат да бъдат намерени тези средства.Писал съм го сигурно хиляди пъти.ГЕРБ са подобрено копие на НДСВ.Всеядна клиентела,която при един по-здрав трус ще се разпадне.Въпрос на време е...Всеки един медийно-корпоративен проект е нетраен!А ГЕРБ е всичко друго но не и политически проект!
цитирай
13. tomich - @ 9.lado
17.05.2010 12:39
lado, извинявай, но с подозрения и мания за конспирации няма да помогнем нито на себе си, нито на което и да е правителство.
цитирай
14. tomich - Въпрос на време е...
17.05.2010 12:46
Въпрос на време е да осъзнаем, че политическите квалификации не са и не могат да бъдат политически проекти.
цитирай
15. lado - lado, извинявай, но с подозрения и ...
17.05.2010 13:02
tomich написа:
lado, извинявай, но с подозрения и мания за конспирации няма да помогнем нито на себе си, нито на което и да е правителство.

А как да коментирам факта,че в правителството са знаели ,че няма да ни огрее?
Лъжа, популизъм, конспирация, отбиване на номер?
цитирай
16. lado - Още през 2007-ма година тогаваш...
17.05.2010 13:03
Още през 2007-ма година тогавашният министър Джевдет Чакъров тотално е забравил за препоръките на контролиращите, в резултат на което в края на юни

ще загубим правото си на търговия с емисии
За което, естествено, е редно министърът Чакъров да бъде попитан от съответните органи защо не е изпълнявал служебните си задължения. Но. Същият въпрос тогава ще трябва да бъде зададен и на сега действащата министърка Караджова, която искрено призна, че била наясно със ситуацията, но всички мълчали, защото се надявали да ни се размине.
цитирай
17. chara - Дамите от МОСВ толкова са се "взели" на сериозно, че дори не са благоволили
17.05.2010 13:07
да пратят представител на министерството по време на мониторинговата визита на експертите от Секретариата през септември/октомври 2009 в София.

Да не говорим, че нашите отчети се правят от един човек, че не можем да докажем достоверност, валидност и точност на данните и т.н. и т.н.

Но иначе в политическите лозунги сме добри, дори много добри!

БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ...

Хах!
цитирай
18. lado - Джеръми Паксман написа книгата ...
17.05.2010 13:09
Джеръми Паксман написа книгата "Политическото животно" (The Political Animal). Той водеше "Панорама" и други предавания на Би Би Си.
Джеръми идвА в София.
В своята книга "Политическото животно" Джеръми разказва за самоконтрола. Да възпреш желанието си да спечелиш. Зададе ли се криза, по-добре е да загубиш изборите, та нека другата партия сърба попарата.
цитирай
19. lado - И как медийният комфорт им помогна ...
17.05.2010 13:12
И как медийният комфорт им помогна да замажат гафа? Като изтъкнаха,че от неслучили се престъпления щели да съберат нам колко си десетки милиона - та да не страдаме толкоз за емисиите!
цитирай
20. ka4ak - Здравей Светла!Много ми прилича - пробата на зеленчуците направена паралелно в Българи и Холандия!:(
17.05.2010 13:24
Когато и от двете лаборатории излезнат еднави резултати,тогава може и да ни допуснат,до търговията с въздуха!!!
цитирай
21. анонимен - И етажната собственост ще си останат с надеждите.
17.05.2010 14:07
Никакъв контрол от страна на правителството по отношение на прилагане на ЗУЕС, а оттам надолу към общините в същата връзка пак няма никой, като инициатива на самите общини в повечето случаи поголовна апатия пак по отношение на прилагане на същия закон и т.н. А 100 000 панелки чакат своя звезден час ведно с Продажбите от парникови газове да се отпуснат субсидии на ...учредените сдружения. Чакай от умрял писмо. Миришеше още самото начало.

Правец
цитирай
22. анонимен - Абе тоя убиец
17.05.2010 14:16
Абе тоя убиец на наркозависими , Качаклиев някоя майка още ли не му е пръснала кратуната с чук .
цитирай
23. анонимен - chara
17.05.2010 14:21
Да не би да си очаквала след 65 г. камунизам , правителството на Б.Борисов като с магическа пръчка да оправи всички бакий в държавата за 9 месеца или си обикновена гаргамел джурналистка плюваща по новото правителство защото не дава на циганина гаргамел Костуффф да краде ?
цитирай
24. анонимен - danco
17.05.2010 14:48
Karadjova znaela predi tova,she ima propuski no si malshala ,malshala pak e vkluceno v anti krizistnite merki znaci nishto ne e znaela pak ako e znaela zashto e bilo dopusnato kato antikrizistna merka.Tya tryabva da si hodi zaedno s GMO
цитирай
25. tomich - @15,16.lado
17.05.2010 15:07
Не виждам засега никаква конспирация - тя не се прави с "искрено признание" на министърката:)) Твое право е да коментираш както искаш, но ако ти, примерно, си разбрал че са ти пробутали скапана кола и не съобщиш тутакси неприятната новина на жена си, а си мълчиш, да смятам ли че си я излъгал или си проявил "популизъм", или пък си отбил номер? Виж, ако тя те е попитала и си я успокоил, че всичко е наред с колата, това вече ще е чиста лъжа, нали и с това ще си отбил номера...до некое време, разбира се :)). Мисля, че ме разбираш какво искам да ти кажа с тази метафора.
Дааа, Паксман е ненадминат като публицист с острата си ирония, насочена срещу политици и правителства, в "Политическото животно". Но ако си забелязал, той прави обобщение на всички политици, които идват на власт. Какъв самоконтрол, бре приятел? Той е прекрасна, но за жалост неосъществима мечта в сферата на политиката и управлението. Там понятието губи смисъл. Там може да има само КОНТРОЛ, контрол от обществото. Каквато и да е властта, тя изкушава политика и това важи за всички политици. Е, добре, какво да се прави, предлагаш? Нищо по-добро не можеш да предложиш, освен да не даваш вота си на никого. Нямаш полезна алтернатива, впрочем, имаш...да ги ругаеш, да се косиш, ако смяташ, че е полезно за теб, че така ще ги откажеш да мисълта да припечелват. Ами ти какво печелиш по този начин?Абсолютно нищо. И да разрушиш Системата, нали трябва да предложиш друга, по-добра, по-справедлива, по-човечна. Аз поне не виждам такава. Тъй че, вари го печи го - все тая.
цитирай
26. chara - tomich Политиците все си мислят, че нещата ще се уредят с политически методи -
17.05.2010 15:11
лобиране, компромис, затваряне на "очички".
Ама не става!
Политиката тук не помага, трябва работа - четене на сухи инструкции, следване на тегави процедури.
Няма да стане по ... нашенски.
В доклада има страници, на които по 5 пъти се повтаря "липса на прозрачност, достоверност, точност, проверяемост, пълнота и съдържателност на данните", да не говорим за методики и системи за контрол и гаранции.
цитирай
27. chara - Владо, това за медиите - добре казано!
17.05.2010 15:13
Ама инфото през нет-а не могат да го контролират!
А, може би го пдценяват, като знаем кой е шеф на пресцентъра на МС!
цитирай
28. chara - ka4ak Владо ще стане, ама ... в някой друг живот май!
17.05.2010 15:15
:)
цитирай
29. анонимен - ББ:
17.05.2010 15:16
A вие знаете ли колко струва Цанков камък, а?
Къде бяхте тия 20 год., защо не протестирахте, а сега мене ме пресирате?

:-)
цитирай
30. chara - анонимен 21. Проекта с панелките може и да се случи. Зависи от фондовете на ЕС
17.05.2010 15:17
за енергийна ефективност и намаляване на крайното енергийно потребление.
цитирай
31. chara - До анонимен 23. Аз не очаквам "чудеса" от правителството.
17.05.2010 15:21
Очаквам просто да си върши работата качествено и в срок!
Очаквам и да ми "пести" подобни Доклади от авторитетни международни институции.

И ... не съм журналист, ако това въобще има някакво отношение към темата!
:)
цитирай
32. tomich - 26. chara
17.05.2010 16:31
Мисля, че сме на едно мнение по отношение на професионализма и компетентността въобще. В к.11 съм се изказал много ясно. Това, което е казано и повторено 5 пъти в Доклада е резултат именно от липсата на професионализъм, компетентност и практически опит. Глупост е да си затваряме очите пред тези съществени недостатъци, от които не са лишени, за съжаление, ГЕРБ и някои шефове в министерства и институции. Специфичната българска черта - самоуспокоението и празната надежда " Може пък да минем метър", и сега ни спъва и си плащаме съответната цена за нея. Или ти си на друго мнение?
цитирай
33. chara - tomich Съгласна съм, разбира се!
17.05.2010 16:40
Специалистите по емисии, както и по механизмите на Протокола от Киото са ограничено количество и за съжаление, повечето са извън държавната администрация.
Новите имат много да четат, и много да наваксват. А трябва и да го правят бързо, защото и следващия ни отчет за 2010 също няма как да са го направили в съответствие с добрите практики и ръководствата на Международния панел по климатични промени (IPCC).
цитирай
34. tomich - ....26
17.05.2010 16:46
Политиците затова са политици да мислят че нещата се уреждат с политически средства :))Шегувам се разбира се. Проблемът отново е в липсата на достатъчен експертен капацитет. Няма преуспял политик, който не е работил в експертна среда
цитирай
35. silverlining - Какво какво?!
17.05.2010 16:48
Съжалявам, не прегледах коментарите, но мисля, че сме продавали квоти в предишни години?! Даже се учудих защо сега изведнъж да не може...
цитирай
36. chara - silverlining Не сме продавали на международните борси за емисии т.к. нямаме
17.05.2010 16:53
законова рамка за подобна търговия.
Ползвали сме другите механизми на Протокола от Киото - Съвместно изпълнение най-вече - т.е. инвестиции при нас на енергоефективно ноу-хау срещу срещу спестените квоти GHG
цитирай
37. tomich - 33. chara
17.05.2010 17:05
Точно така е. Убийствени истини са тия 15 констатации в Доклада. Нямам представа как и за колко време могат да се преодолеят. Струва ми се все пак, че има един верен макар и много труден път, изискващ консенсус в изпълнителната и найвече в законодателната власт силна политическа воля. Трябва да се прекъсне порочната практика: при смяна на политическата власт да сменя експертния екип. Това е величайша глупост!
цитирай
38. анонимен - Очаквано бе това
17.05.2010 17:50
защото Чакъров не направи нищо за годишните доклади (но правеше за канализацията на селото на А Доган), които предните години се правеха читаво и България нямаше проблеми. Нона Караджова нищо не можеше да направи до тази година относно инвентаризацията за 2009 и предните години, нито за квотите, определени преди 3 години. Единственият гаф на правителството и на некомпетентния Дянков бе, че взеха да дрънкат глупости как ще продават емисии (да не говорим, че това не може да иде в бюджета) и ще запълват дупки, след като още от септември се знаеше,че поради лошите национални доклади ще ни забранят търговията с емисии (или имаше сериозни, ама много сериозни опасения за това).

И е добре сульо и пульо да спрат да говоря за търговии с емисии и за проекти съвместно изпълнение, след като не са се сблъсквали никога с тази материя и не знаят за какво става дума. Нона Караджова знаеше добре проблемите и вероятно не е могла да спре Дянков да хвърля прах в очите на хората как ще закърпи бюджета, но и е било напълно ясно, че вицето дрънка пълни глупости. Все пак той е неин шеф и е било неуместно да го прави за смях пред хората.
цитирай
39. анонимен - Кой знае защо не се вижда, че
17.05.2010 17:52
основанието за спряната търговия с емисии е "Основание за тази крайна рестриктивна и обидна за България мярка, са годишният национален доклад, представен на 13 април 2009 г, ". И като не се знае (посещенията ноември са просто контролни - всичко се базира на доклада изготвен 2008 г. и представен 2009 от Чакъров) - какво точно се плюе?
цитирай
40. анонимен - Друга неспособност да се чете е
17.05.2010 17:57
в:

2. В годишния си доклад за 2009 г България съобщава, че НЯМА промени в националната система за инвентаризация на парникови газове, сравнено с предходния период. По време на мониторинговата си визита в София обаче, одитния екип открива детайли в регистрите на администратора на системата, които са променени и за които не е бил уведомен.
3. България не регистрира напредък по препоръките, отправяни от експерти на Секретариата на Конвенцията по климата, в периода 2007 – 2009 г.

Това са дейности (неизпълнени такива) на г-н Чакъров и шефът му Станишев. Написано черно на бяло. А де?
цитирай
41. teomira - Отговор на Вашия грозен шантаж срещу Правителството на Република България и премиера Бойко Борисов
17.05.2010 18:00
И неродените деца в България знаят, че червените урунгели от предишното управление откраднаха 3 милиарда от фиска и постоянно се излагаха пред Брюксел с невежеството си. 65 г. червените престъпници крадоха и изтезаваха нацията си така, както и турчин не го е правил. Цели 615 г. българите чакаха нотабил като ген. лейтенант д-р Бойко Борисов, който да бъде символ на българския идеал за независимост и просперитет. Те , те, те, българските комунисти държаха в зловещо робство една нация, а в същото време имаха търговски дружества по цял свят и си живееха като арабски шейхове. Знаете ли колко е страшна тази гнусна червена буржоазия, която даваше стотинки на гражданите си и ги унижаваше ден след ден. Защо заблуждавате общественото мнение с тези евтини приказки, които нищо не означават. Откраднати са милиарди и тези пари никога няма да се върнат, защото червените комунисти са изверги. Знаете ли какви лумпени държавни служители и магистрати са били назначени именно от червената номенклатура? Те, те, те, комунистите след 9-ти септември 1944 г. са разстреляли дядото на премиера на България Бойко Борисов и са унижавали десетилетия семейството му. Не са му разрешили да учи специалност, каквато поиска, защото е бил "враг на народа". Не сте достойна да произнесете дори името на най-достойния българин, който рискува толкова много неща, за да управлява неблагодарните и лоши българи.
Да живее най-великият генерал на българите на всички времена - Бойко Борисов! Ще има пак звезди и кучета ще има, които ще лаят към тях от злоба и безсилие.
цитирай
42. lado - Много ме кефят ей такива като сульо ...
17.05.2010 18:16
Много ме кефят ей такива като сульо 38 и пульо 38 - що не пуснеш един списък кой по какво има право да пише?
Абе какво право - дърпай му жицата и да бяга на царевицата! Или на тръстиката! А най - добре в черната чужбина!
От тая гледна точка за корупцията ще говорят и пишат само корумпираните, за футбол - само футболистите ( не - само Стоичков, и то на английски).
Като Караджова е великата професионалистка, а Дянков - идиот, защо не дигна гълъбите - и хайде на частното! Защото няма морал, защото се таи като бълха в ...., чака да мине бурята, снишава се!
А пък ние този филм сме го гледали ...на всеки километър. И замириса на БКП.
цитирай
43. анонимен - lado le lado
17.05.2010 18:28
по-жестоко от неукото е да си тъпо и нечетящо. И да не може да прочетеш 2-3 реда с акъл. Не мога да направя нищо по въпроса, дето Господ те е оставил така простичко от към умствени възможности...
цитирай
44. zahariada - Поздрав!
17.05.2010 18:33
Най-интересното /в кавички, може би/ е, че големите фирми и предприятия са знаели отдавна, че това няма да се случи. Но го казват чак сега, когато стана всеизвестно. За правителството разбирам, че ни пързалят. Но бизнесът, за който тлкова плач се изплака.....а?
цитирай
45. lado - по-жестоко от неукото е да си тъпо и ...
17.05.2010 19:07
анонимен написа:
по-жестоко от неукото е да си тъпо и нечетящо. И да не може да прочетеш 2-3 реда с акъл. Не мога да направя нищо по въпроса, дето Господ те е оставил така простичко от към умствени възможности...

Някой път, като гледам плесен, и виждам букви ,цифри ... И твойто писане е такова - прилича, ама не съвсем. Щото основното е да се разбира. И ако с анонимната чутура си сътворил нещо,което може да се схване нееднозначно - сам си си виновен. Но не си плесен ,а по скоро мухъл от ингвиналните гънки на БъБъл.
Абе,не се занимавай със скромната ми личност - излез на светло и се поясни - какво и как да го разбираме.
Има ли гаф? Има!
Кой го скри? Кой фърля прах в очите на слепите? Кой не търси отговорност? Кой се офлянква, а не взима каквито и да било мерки?
цитирай
46. chara - анонимен 38. За Джевдет Чакъров също съм коментирала ето тук:
17.05.2010 19:15
http://chara.blog.bg/politika/2007/11/18/stranniiat-plach-na-edin-ministyr.134246
Ето част от текста ми:
Преди няколко дни България беше санкционирана от ЕК с намаляване на поисканата от МОСВ квота за емисии парникови газове.
Защо!
Най-малко по три причини:
- защото т.нар. Национален план за емисии не бе представен в указания срок;
- защото не е изготвен според изискванията /иначе казано не става ясно по какви критерии ще става разпределянето на разрешените емисии вътре в страната между отделните инсталации, отделящи ги/ -
- защото няма надеждна система за мониторинг ...
Вместо да се извини, за несвършената работа, въпросният министър заплаши със съд ЕК. "

Някои неща да ви звучат познато или аналогично на днешната ситуация?
цитирай
47. chara - teomira Когато Правителството на Борисов прави смислени неща аз го подкрепям,
17.05.2010 19:22
както съм го подкрепила с името и подписа си в качеството ми на член на едно гражданско сдружение, вж. линк:

http://botevgrad.com/news/24540/Sdrujenie-Grajdanska-iniciativa-za-Pravec-prie-deklaraciya-v-podkrepa-politikata-na-pravitelstvoto/

Когато Правителството сутрин казва едно, а вечер друго и всеки от министрите пее своя ария в асинхрон с колегите си - какво остава за публиката?
Нима очаквате аплодисменти? Няма логика, съгласете се!
:)
цитирай
48. bowman - ...Chara
17.05.2010 19:26
В медиите темата затихна със скорост достойна за времето на Тато , тогава хората просто се плашеха да говорят . Въпреки това ,ако не отговорни за умишлено престъпление има отговорни за безхаберие , ако останат не наказани и началниците им трябва да си тръгват . Убеден съм , че проблема не е само в българската държава , но това не извинява никого.
Големината на загубената сума е прекалено голяма за да бъде мълчаливо подминато . Факта на мълчанието ,особено от страна на управляващата власт е по голямата опасност от липсващите пари защото грешката може да бъде повторена отново и това определено не личи да прави впечатление на някого.
цитирай
49. pontis - да здравствует! какво беше, а да....
17.05.2010 20:45
"нотабил като ген. лейтенант д-р Бойко Борисов"..... (трябваше да го копи-пейстна от 1 коментар по-горе, че не можах да го запомня)
цитирай
50. анонимен - БСП: Нона Караджова лъже - да си ходи
17.05.2010 21:19
http://www.dnes.bg/politika/2010/05/17/bsp-nona-karadjova-lyje-da-si-hodi.91188
цитирай
51. galinabg - Може да ви прозвуча странно, но
18.05.2010 04:27
това, в един дългосрочен план, надявам се след стабилизация на икономиката ни някой ден, може да се окаже и "плюс" за БГ :) Мисля си, че може и да е добре, че сега не можем да профукаме тези квоти....?! Не знам. Поправи ме ,Светла, ако не съм на прав път. Но това също не е добър атестат за сегашното правителство. Говоренето "на кило" ни влече с пълна сила надолу. Тепърва какво гърмене на икономически бушони ни чака, не ми се мисли. Нямам сили даже да си представя задаващата се зима. Но....дочувам, че и факирите от правителството не искат да чуват за зимата и септември-октомври ще ни спретнат една оставка, за да могат да казват после- ако бяхме останали, ако ни бяхте повярвали.....Абе една светлина в тунела виждам....знаето от какво е:(
цитирай
52. chara - bowman До момента подобен тип действия/бездействия не са санкционирани.
18.05.2010 07:50
Какво се случи с Джевдет Чакъров като не предаде в срок отчета за 2007?
Нищо!
Сега какво ще се случи като отчета не отговаря на стандартите на IPCC - нищо!

Медиите блеят в хор, притворили очички, за поредния успешен крими късометражен филм, а публиката видиотена от разни там БигБрадъри, сериали и "шоута" - гледа в ступор в екрана.
цитирай
53. chara - pontis "да здравствует" ...
18.05.2010 07:51
и вся остальная ...
:)
цитирай
54. chara - galinabg Квотите не са загубени. Просто сега няма да можем да ги търгуваме.
18.05.2010 07:54
Като възстановят легитимността на националната ни система за инвентаризация на емисии - което едва ли ще е факт до края на годината, тогава можем да разчитаме на тях.

За говоренето на кило си права, а за оставката аз чувах по-ранна дата дори! :(
цитирай
55. galinabg - Като възстановят легитимността на ...
18.05.2010 19:47
chara написа:
Като възстановят легитимността на националната ни система за инвентаризация на емисии - което едва ли ще е факт до края на годината, тогава можем да разчитаме на тях.

За говоренето на кило си права, а за оставката аз чувах по-ранна дата дори! :(Да, да. Знам, че не са загубени и за това казвам, че е по-добре ,че не можем да ги профукаме сега. Все се надявам да дойде ден, в който да си ни трябват :)) А за другото- дай Боже да е по-ранна датата, защото всеки ден е загубен. Видно е.
цитирай
56. lambo - И НА ТУРЦИ НЕ СЛУЧИХМЕ
29.05.2010 11:32
Защото тези "специалисти" бяха от електората на цигането Доган, дето преди 10 Ноември 1989 г. ги приемаха с тройки в университетите, понеже били от малцинството.

Умниците на Чакъров (иначе вещ по рушветите) не само са пропуснали всички срокове, но и с характерното си ориенталско хитруване, са убедили чужденците, че на данните не може да се има вяра. И това е най-големия проблем.

Сега се разбра, че и на ГЕРБ-аджи не случихме
цитирай
57. анонимен - И все пак.......
29.05.2010 14:03
Когато критикувам някого, първо изхождам от неговата позиция и анализирам възможните действия по проблема и след това излагам моята контрапозиция.
Добре съм запознат със ситуациите в енергетиката от 40 години във връзка със служебните ми контакти и наблюдения. Хаосът и липсата на генерална стратегия са с поне 30 годишна давност / както е и в цялия ни стопанско- икономически живот /.
Без да съм защитник на ГЕРБ и действията на правителството, мога само да ги съжалявам, защото все още не са напълно наясно с истинската и реална скрита картина, "изрисувана" с управленските решения в страната от 1992 година .
Авгиеви обори се чистят от Херкулеси, но за съжаление такива и да има в България, те не са в голямата игра на самоизбралите се за елит и въртящи се във властта с кухия популистки лозунг : " В ползу роду".
България наистина може, но само след като някога се превърне в нормална европейска държава - без непочистени обори !
цитирай
58. chara - andreshko Прав си!
29.05.2010 17:42
:)
цитирай
59. hatanasov - 56. lambo - И НА ТУРЦИ НЕ СЛУЧИХМЕ
29.05.2010 22:27
Приет е не защото е малцинство, а защото е агент на ДС. А сега очаквам да пишеш как е приет Ламбо?
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: chara
Категория: Политика
Прочетен: 5923359
Постинги: 279
Коментари: 11519
Гласове: 89133
Календар
«  Октомври, 2022  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31