Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Архив
Постинг
15.06.2009 10:39 - ПОЛИТИКА НА НИЩОПРАВЕНЕТО: ЕНЕРГЕТИКА
Автор: chara Категория: Политика   
Прочетен: 9191 Коментари: 31 Гласове:
6     Енергетиката винаги е означавала власт. Много власт. Повече, отколкото можем да си представим. Повече, отколкото сме готови да признаем. Пове-че, отколкото осъзнаваме в действителност.      Енергетиката е власт,  повече от всяка друга, защото съществува върху фундамента на зависимостта. На всеки от нас. В този смисъл няма как да сме безразлични към случващото се или по-скоро НЕслучващото се в българската енергетика. Защото енергетиката не е единствено цена на тока, парното или газта. Тя е много повече от това. Сигурност, непре-къснатост, устойчивост, безопасност, равнопоставеност, достъпност и т.н. и т.н.   “СМЕШНИЯТ” ЕНЕРГИЕН ПАЗАР      В България НЯМА свободен енергиен пазар. В България има “смешен” енергиен пазар, както за потребителите на енергия, така и за производите-лите и доставчиците. Клиентите на топлофикациите и газоразпределител-ните дружества са “закрепостени” към единствените такива, предлагащи услугата за съответната територия по силата на притежавани лицензионни права. Защо ли? Защото за една обособена територия държавния регулатор издава един лиценз …      На 01 юли 2007 г уж бе “отворен” пазарът на електроенергия. Ако гледа-ме безпристрастно обаче и до днес това е един псевдо пазар, “свободен” в рамките на едва 10%-15%. При включване и електроенергията за износ, процентите стигат до 20%-25%. В действителност този пазар е строго регулиран и администриран. Централите /ТЕЦ, АЕЦ/ са задължени да произвеждат определено количество /квота/ енергия, която да продават по определена от ДКЕВР цена на т.нар. “регулиран” или защитен пазар – битовите потребители и малките и средни фирми.     Свободен пазар за доставка на първичен енергоресурс в действителност също няма. Разбира се, теоретично, който желае може да си договори доставка на природен газ от когото реши, но само теоретично. Защото преносната мрежа е собственост на Булгаргаз и в момента на доставката може да се окаже, че няма свободен преносен капацитет. Това, че вноса на газ е изключително монополизиран се видя чудесно по време на инфарктната зимна газова криза. Вноса на гориво за АЕЦ също е монополно право.        Де факто пазар няма, което води до ред негативи.      Политиците се “изкушават” да оказват натиск върху независимия уж държавен регулатор при определянето не само на крайните цени на енергията за потребителите, но и цените на вносния първичен енерго ресурс, какъвто е газта.      Производителите всячески се опитват да “заобикалят” продажбите на регулирания пазар и да продават на по-атрактивния – свободен, в това число и да реализират износ.    Потребителите са принудени да търпят всякакви експерименти: от тримесечно отчитане, което ту се въвежда, ту се отменя, сгрешени и неразбираеми фактури, да ползват енергия /топлинна и електрическа/  не отговаряща на стандартите и т.н.      И до днес в България няма създадена енергийна борса, която да ориентира в реално време потребителите и производителите в световните и регионални цени на енергията. При положение, че от началото на годината енергопотреблението в страната се е свило драстично, а цените в региона са паднали 2 пъти до 20€ за МВтч, интересно каква цена за тока ще плаща българския потребител от 01 юли тази година. Бас държа, че няма да е 2 пъти по-ниска от действащата в момента!   ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ – РЕАЛНА ИЛИ ВИРТУАЛНА      Енергийната ефективност касае както потреблението, така и производст-вото и преноса на енергия. Българската икономика е 5.6 пъти по енерго интензивна в сравнение с ЕС-27 /съответно 927.1 гне/€ БВП спрямо средното 165.4 гне/€ за ЕС/. Частично това е резултат от остарели технологии, но и от дисбаланси, свързани с екстремното строителство, довело до бум в индустрията, осигуряваща материали за него – цимент, тухли и др. Всички тези производства са изключително енергоемки. Разбира се това е само част от пъзела.      Със съжаление трябва да признаем, че у нас и загубите по преобразуване на енергията /в т.ч. производство и транспорт до краен потребител/ са повече от половината вложена енергия, докато за ЕС те са около 1/3.      До 2020 г България трябва да редуцира енергийната си интензивност с 50% при средноевропейска цел 20%. Начинът на управление на енергетиката до момента, чрез администриране и регулаторни методи, води единствено до енергийно разточителство, при това не само в производството и преноса, а и в потреблението. Сградния фонд, особено построеното до 2000 г, не се вмества в никакви съвременни норми за енергийна ефективност. Нещо повече. Поради натрупани негативи и поредици грешни управленски решения, потребителите на централното топлоснабдяване го заместват с отопление с електричество, нещо, което в Дания е забранено със закон. През последния отоплителен сезон топлофикациите са генерирали 330 000 МВтч по-малко топлинна енергия, докато електропотреблението се е увеличило с 650 000 МВтч.      Провеждането на енергийно ефективни мероприятия като подмяна на дограми и топлоизолиране на обществени сгради безспорно са стъпки в правилна посока, но те няма да доведат до редуциране на енергиината интензивност с 50%. Решенията трябва да са на друго ниво и да стимулират смяната на технологиите, нещо, което е изключително скъпо за страна с най-нисък БВП на човек от населението в ЕС. Така че, за сега поне едва ли някой се съмнява, че енергийната ефективност е по-скоро в сферата на виртуалното, отколкото на реалното.    ЕЛЕКТИЧЕСТВО ОТ ВЕИ – КОЛКО МОЖЕМ ДА СИ ПОЗВОЛИМ      Според договора за присъединяване на България към ЕС, през 2010 г 11% от потреблението на енергия в страната трябва да е от ВЕИ – биомаса, водна, вятърна, слънчева, геотермална енергия, а през 2020 г да достигне 16%. В момента делът на тази енергия е пренебрежимо малък, но … цените, по които тя се изкупува у нас са най-високи за Европа. Не е за пренебрегване и факта, че се изкупува задължително по закон цялото произведено количество “зелена енергия”. Инвестиционният интерес е огромен и има заявени намерения за изграждане на инсталации за 6-8 000 МВт мощност /колкото е товара на цялата ни електроенергийна система през зимата/. За да заработят новите мощности ще е необходимо разширяване на преносния капацитет на електроенергийните мрежи. Коментира се изграждането на инфраструктура с големина около 1/3 от съществуващата.      Дори тези намерения частично да се реализират, цената на тока ще “скочи” драстично заради високите инвестиционни разходи, високата, но атрактивна за собствениците на съоръженията, изкупна цена и най-накрая заради необходимостта от построяването на конвенционални централи, които да балансират неравномерното производство на ток от ветрогенераторите.      До края на юни т.г. «привилегията» да плащат за «зелена енергия» имаха само потребителите на защитения пазар. Другите бяха освободени от тази тежест. Доколкото и цените  на електроенергията са регионални, то районите, в които са съсредоточени множество производители на “зелена енергия”, имат съответно по-високи стойности на тока от останалите в страната /напр. ЕВН, на чиято територия в момента се генерира 13 МВт от ВЕИ, има сключени договори за 206 МВт и заявени намерения за изграждане на 895 МВт/. Така създадохме поредното българско чудо: райони в които околната среда се замърсява най-малко, електричеството да е най-скъпо, т.е. потребителя е “наказан” за приноса си към намаляване въздействията на парниковия ефект. От 01 юли обаче, държавният регулатор обещава да смени схемата на ценообразуване, с което да разпредели равномерно «зелената енергия» върху всички потребители на електроенергия. Потребителите може и да бъдат равнопоставени, ако това се осъществи, но компаниите /ЕРР/ - не. Защото инвестициите в разсширяване на мрежите пак няма да бъдат разпределени равномерно и ще продължи практиката за отлагане и протакане във времето присъединяването към инфраструктурата.      Тук големият проблем обаче е съвсем друг. Какво количество «зелена енергия» обществото може да си позволи и каква е социално поносимата цена за българския потребител. Този дебат въобще не се води у нас. При съществуващите изкупни цени на «зелената енергия» /от ВЕЦ – 105 лв/МВтч, ВяЕЦ – 189 лв/МВтч, ФЦ – 755 лв/МВтч!!! ЕЦбиом. – 217 лв/МВтч/ е ясно, че инвестиционния интерес е огромен. При действащите разрешителни и лицензионни режими не е проблем необходимите документи за стартиране на проектите  да бъдат получени. Никой не пита потребителя обаче, какво количество екологична, но скъпа енергия може да плати.      Съществува и още една опасност. Предстоящ до месец е старта на разглеждане на проекти за инсталации за производство на електричество от ВЕИ, финансирани от еврофондовете. Средствата по тези проекти представляват частичен грант т.е. на практика ще се получи двойно субсидиране – един път в покупката на оборудването и въвеждането му в експлоатация и втори път чрез високата изкупна цена на енергията. От всичко това ще спечелят инвеститорите, а сметката, както обикновено ще платят потребителите на «зелена енергия».   И ОЩЕ, И ОЩЕ НИЩОПРАВЕНЕ      НИЩОправенето в енергетиката е толкова много, че няма как да не за-сяга по един или друг начин всички – от потребителите до производители-те, търговците, системните и мрежовите оператори. В нормативната уредба все още има множество бели полета и откровени противоречия. Така или иначе реалностите налагат регулаторната рамка да бъде достроена, но при отчитане на националната специфика, а не като обикновен Copy/Paste на някой европейски модел.      Нищо все още не е направено за стартиране на енергийна борса, а търговията със зелени сертификати и емисионни разрешителни е нещо като сън от бъдещето.      Страната разполага с едно единствено газохранилище в Чирен, а проекта за второ такова е «замразен».      Все още не е преработена връзката на газопреносната ни мрежа с газопреносната мрежа на Турция в би-директна.      Не беше подписан договор за доставка на природен газ от Азербайджан /находище Шах-Дениз/ както направи Гърция, за да диверсифицира доставките си.        Електроенергетиката все още работи в режим на седмични графици, което води до големи не-баланси.    Топлофикациионните дружества са в технически фалит, поради невъзможност за събиране на вземанията си.      Като изключим политическото говорене, нищо реално не се прави в посока демонополизиране на доставките на първичен енерго ресурс, освобождаване на пазара на енергия от свръхрегулацията.      Новата Енергийна стратегия за периода до 2020 г не е обвързана с никаква национална стратегия за развитие на страната и «виси» във въздуха.      И още и още ... списъка на НИЩОправенето сякаш е безкраен, като самото Нищо.           “- Как го правиш Нищото? – попита Пух след като дълго се чуди.       - Ами когато някой ти викне – точно когато си тръгнал да го правиш – “Какво ще правиш Кристофър Робин?” и ти отговориш “О, нищо” и тогава отиваш и го правиш.” Из “Мечо Пух”, А.А. Милн


Тагове:   нищоправене,


Гласувай:
61. miralyub - политиката на нищоправене е без...
15.06.2009 10:49
политиката на нищоправене е безпорна от гледна точка на нас, потребителите- инак си е чиста политика на много правене на... пари- за някои единици. всички знаем кои:))).
хубав постинг!
цитирай
2. chara - @ mira несправедливо е НИЩОправенето
15.06.2009 12:56
да го плащаме всички, абсолютно всички, т.к. енергетиката засяга всеки от нас, а НИЩОправещите да стоят анонимно скрити зад фасадата на МИЕ, ДКЕВР, АЕЕ и т.н.
цитирай
3. haralanov - Здравей С....
15.06.2009 13:15
Много трудно ми е да коментирам написаното.Хал хабер си нямам от Енергетика.Аз и семейството ми сме потребители само на ел.енергия.Как се формират цените,като уж хем се подхожда пазарно,но и се има предвид пауперизацията на огромни слоеве на населението...Предполагам е сложно.Скоро по някаква телевизия гледах Шушулов,а той както никога ми се стори напълно безпомощен.Поздрави!
цитирай
4. chara - Шушулов безпомощен?!!
15.06.2009 13:41
Неееее!
Само ти се е сторило!
Просто ще направи каквото му наредят "другарите" Станишев, Димитров и т.н.
Той нали е там да "балансира" интересите ...
цитирай
5. haralanov - Хм...
15.06.2009 13:59
Аман от балансьори!!!
цитирай
6. nadagr - И аз го гледах Шушулов
15.06.2009 14:00
как шикалкавеше по телевизията и се питах, а кой ли ще шикалкави на негово място след изборите?
цитирай
7. chara - @nadagr Много добър въпрос!!!
15.06.2009 16:38
Кандидати има, но ... не знам дали ще се намери друг, толкова "талантлив" ...
цитирай
8. chara - @haralanov По идея Държавната комисия
15.06.2009 16:41
трябва да балансира интересите на потребителите и енергийните дружества. Колко успява обаче ...
цитирай
9. ka4ak - изключително добро попадение!
15.06.2009 18:01
Публична дейност,засекретена заради националните интереси!Браво!
цитирай
10. rustam - Ами
15.06.2009 20:21
това дето излезе наскоро , че разследват НЕК дето продавала навън "излишна енергия" на смешно ниски цени...възможно ли е без съгласие от " най-горе" ?
цитирай
11. chara - @ rustam Когато досъдебното производство
15.06.2009 22:22
приключи с мнение относно наличие или отсъствие състав на престъпление, тогава можем да коментираме достоверно.
Предварителната ми прогноза е, че следствието няма да открие нарушения т.к. ще разследва законосъобразност, а не целесъобразност, първо, и второ - ще разследва единствено НЕК, а не как се е появил "излишъка" от енергия и кой не си е направил разчетите на енергийния баланс.
цитирай
12. анонимен - Ето заради това
16.06.2009 16:07
лошо управление и стопанисване (не само заради безопасността) хората от ЕС спряха реакторите в Козлодуй. Защото евтино добивана електроенергия можеше да се хаби в енергоемки производства (башка държавни заводи на загуба, които не плащаха ток с петилетки!) докато свят светува; а и се печелеше от износ, но парите потъваха в БКП и разни мафии.
цитирай
13. chara - @parasol аз гледам на малките блокове от по-различен ъгъл
16.06.2009 17:06
Ако имаш време, прочети това:

http://chara.blog.bg/politika/2008/01/28/pyrva-atomna-neudobnata-otgovornost.157314

За другото си безспорно прав. Ако имаше истински свободен енергиен пазар у нас, отдавна историята с Кремиковци, с Топлофикация София, Шумен и т.н. да беше приключила. Няма как при такъв обем на задълженията за електроенергия и природен газ подобни компании да "оживеят" в пазарна среда.
Истината е, че когато Европа преживя първата петролна криза в началото на 70-те г, България получаваше от Русия евтин първичен ресурс и ... се реализираха на воля грандомански проекти.
Как се "ръководеше" икономиката тогава - знаем добре. Лошото е, че и сега държавната намеса продължава и то все в посока антипазар и антилогика.
Чудя се кога системата ще се пробие?!!
цитирай
14. анонимен - Монополизма?
16.06.2009 23:23
Проблемът е в слабото познаване на материята. Повечето хора нямат понятие от енергетика. Да не говорим, че цените са невротичен проблем за населението и така енергетиката става златно поле за популизъм. А той не се нуждае от разрешение, а от проблеми, за да има за какво да се веят байряци.
Мисля че най важният проблем на енергетиката (и не само) е монополизма. Уж имаме КЗК , но съм длъжен да купувам ток от Х, отопление от У .... независимо какви разходи и какъв стандарт Х,У осигуряват на служителите си. В целият свят се контролират монополите като се създават ограничения върху печалбите им!!! и се увеличава данъчното им облагане! Контролират се и разходите за да не се позволи част от печалбата да се укрива като "производствени разходи" а да е косвена премия, заплата...
Засега толкоз! На друго място повече. ...
Поздравявам ви, че опитвате да разбутате най-охраняваните територии на управленския комфорт. СТБ.
цитирай
15. chara - до СТБ и у нас така ... като по света
17.06.2009 10:41
има ограничения върху печалбата ама ...
има и предвидени в закона санкции за неспазване на задължения от монополистите, ама ...
по закон има, но държавния регулатор някак си "затворил очичките" за тези неща ...
защо ли?!! или по-скоро срещу какво ли?!!
цитирай
16. kentoff - Не никак сложно в енергетиката,
18.06.2009 14:22
дори определянете на цените, още по-малко.
Много негодници и нехранимайковци я цоцат и ограбват до пълно безобразие.

Краде се,
много се краде там.
Батаците умишлено се създават.
цитирай
17. kalin8 - Статията е супер,
19.06.2009 17:27
Но вече нямам нерви за да коментирам... Темата е много дълбока...
цитирай
18. bestregards - за съжаление
19.06.2009 21:48
нищоправенето е повсеместно!

няма българска собственост повсеместно- ни частна, ни държавна, - няма мотивация за нещоправене, за нещоголямоправене! дано измъкнеме някак си поединично и с невидимата ръка на икономическите закони, щото на съзнателно ниво нищо съществено не правиме.... но то и от нищо как да се прави изобщо нещо...
цитирай
19. tomich - Chara,
19.06.2009 23:05
постингът ти е отличен, разсъжденията и изводите - верни и точни, което е много добре. Но аз питам, или по-верно, се питам какво следва оттук нататък? Икономическата ситуация за разлика от политическата е ясна и се свежда до понататъшно задълбочаване на кризата в енергетиката, непоносимо за потребителите нарстване на цените, липса на пазар и увеличаване на дебаланса в разпределението на ресурсите - финансови и енергиини като резултат от НИЩОправенето. И на всичко това като похлупак нарастващ политически натиск от страна ЕС. Има ли някакво разумно решение на проблемите? Аз поне не го виждам. Нещата са до крайна степен объркани и разбъркани. Ами така ще е като проявяваме овчедушие към нашите некомпетентни и тъпи политици и държавници. От колко време твърдя че некомпетентността, продажността , корупцията и малодушието на т.нар. "политически елит", стои в основата на разрухата и разпаданета на държавността! В мене вече не остана и капка оптимизъм че НЕЩО ще се направи! Явно, вървим ускорително към "черната дупка", а от нея, както е известно, нищо не може да излезе...КРАЙ на нацията, КРАЙ на Държавата!!!!
цитирай
20. chara - @kalin8 Благодаря!
20.06.2009 08:04
Наистина темата е многоаспектна и сложна.
Аз смятам, че трябва да се коментират проблемите. Особено отнасящите се до енергийна ефективност и "зелена енергия".
цитирай
21. chara - @ bestregards Ееее, чак повсеместно!:)
20.06.2009 08:07
Да не бъдем толкова черногледи!
Все пак има хора, специалисти от средните нива, които си вършат работата, въпросът е какво се случва на високите нива ...
цитирай
22. chara - @ tomich Ето нещо конкретно, което се случва
20.06.2009 08:14
тези дни.
Отнася се до т.нар. "зелена енергия".
Както писах по-горе, в България изкупните цени за тази енергия са най-високи в Европа. Резонно е да има повишен инвеститорски интерес, т.к. тези проекти са нещо като Клондайк /особено ако се финансират частично и от еврофондовете/.
Не е възможно и не е разумно, а и потребителите няма да могат да платят електричество, произведено от ВЕИ в обемите, които са заявени.
Виж това, ако имаш време:
http://www.mediapool.bg/show/?storyid=153445&srcpos=8
цитирай
23. kalin8 - Здравей,chara!
20.06.2009 14:44
Днес съм в по-добра форма и искам само да ти кажа, че аз съм един от тези, дето се борят за въвждането на т.нар. "Зелена " енергия.Ситуацията е повече от сложна, защото по стар обичай у нас има цяла плеяда агенции и институции(аз си ги наричам кърлежи, кръвопийци), които с всички сили смучат яко средствата отпуснати от ЕС. Зтова за тези, които са предприели някаква инициатива не остава почти нищо, дори съвсем нищичко... Преди много години ми се случи същото по повод изграждането на завод за преработка на отпадъци, който по екологичен път(не чрез изгаряне) щеше да обслужва Пловдив , Пазарджик.... Ето сега отново тичаме , доказваме..и няма край.
цитирай
24. chara - @ kalin8 Радвам се, че не сте се отказали!
20.06.2009 21:01
Иначе какво се случва по веригата - от проекта до въвеждането в експлоатация - знам! И за лицензите, разрешителните и т.н. и т.н ...
Тази "игра" с боклука я "играх" на софийски терен по времето на Янчулев. До ден днешен завод няма, така че ...
Очевидно не е възможно да се угоди на толкова много интереси!!!
цитирай
25. kalin8 - Драга chara,
20.06.2009 22:12
Виждам , че ти е ясна цялата въртележка в административно-институционален план.Ами в екологичен? Сещаш ли се какво ще стане около гр. Раковски като заработят пещите на бившия стоманолеярен завод? По тоя въпрос се мълчи.А ако поискаш да поставиш някъде слънчеви панели - стой та гледай! Да не говорим за енергия от вятъра...Пусти вятър все къмто София дърпа!!!
цитирай
26. chara - @kalin8 трудничко е ... и със слънцето и с вятъра
21.06.2009 13:10
защото в един момент се стига до местната администрация или до местния феодал и ... до там
или до присъединяване към мрежите и ... "100 години самота"
Такива неща.
А екологията е тема табу.
цитирай
27. lubomarinov - Някои добавки...
11.08.2009 10:11
..Съгласен съм твърдо с позицията Ви относно НЕлеберализирания енергиен пазар и повечето неща споменати в статията...Но, говорейки за ВЕИ да не забравяме тяхната несигурност откъм постоянство на произведеното електричество../като източиш язовира и веднага след това имаш пик на потребление откъде ще вземеш още вода ..? или буря на Каварна определя,че "перките" трябва да се подсигурят и да не се "въртят"..а АЕЦ-а продължава да "чука" ако ще отвън и камъни да падат...все пак е "БАЗОВА" централа...Но при всички положения тези дискусии са полезни и требва да се популялизират, за да може и лайците да се запознаят а не да ги водят за носа някои "платени" експерти..С Уважение:Лубомаринов...
цитирай
28. chara - @ lubomarinov електричеството от ВЕЦ е по-скоро
11.08.2009 10:34
нещо като "изравнител" на режима и е пиково спорадично производство, а ако нещо е непостоянно и иска резервиране като конвенционална генерация - това са ветрогенераторите.
Прав сте, че масово не се знаят нещата, но те не са и толкова прости, за да бъдат масово достъпни.
цитирай
29. comfy - Хм... :)
22.08.2009 16:09
Нищоправенето, в случая, много прилича на очакване на "мътни времена", в които, казват, се ловяло риба........
цитирай
30. chara - @ comfy НИЩОправенето не е само в енергетиката,
22.08.2009 17:03
за съжаление ...
цитирай
31. urilozev - С днешна дата
25.09.2014 20:55
не бих коментирал(нужно е дълго повествование), въпреки че положението се "втричва"и ще ни яхат отново, пак.Какво пък, може и да се поосвободим!С почит.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: chara
Категория: Политика
Прочетен: 5920293
Постинги: 279
Коментари: 11519
Гласове: 89133
Календар
«  Октомври, 2022  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31